Med beslutningen om å stanse den planlagte lisensfellingen av inntil 32 ulv i og ved sona i Hedmark, la regjeringen opp til å gjøre fylket til et ulvereservat.

Protestene har naturlig nok vært enorme, presset mot Høyre likeså, og på partiets felleskonferanse på Sundvollen i helga ga den store bredden i Høyres stortingsgruppe og sentralstyre klar beskjed til Helgesen og Erna Solberg: Stortingets ulveforlik må gjennomføres. Saken ligger igjen hos Helgesen, som nå må vri seg kraftig om for å unngå å forbli den store, stygge ulven.

Så hva skjer nå? Helgesens forsøk på å plastre såret med radiomerking av ulv og vurderinger rundt endret atferd holder ikke. Det er så enkelt som at fire flokker må tas ut for å oppfylle ulveforliket og bestandsmålet. Og det haster: Uttaket må skje i vinter, for å unngå at flokkene yngler og dermed øker skadepotensialet ytterligere.

Vi frykter regjeringen nå vil bruke tid på å vurdere mulig lovendring. Blir lovendring utfallet, er det all grunn til å tro det blir en tidkrevende affære.

Regjeringen har full mulighet til å handle nå. Vi krever at det skjer. Rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling var ikke i strid med naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen. Helgesen var på juridisk villspor da han hevdet loven hindret lisensfelling, fordi:

� Fellingen truer ikke bestandens overlevelse (noe også Klima- og miljødepartementet selv slår fast).

� Dagens ulvebestand utgjør ikke et for lavt skadepotensial til at det kan tillates lisensfelling i ulvesona. Selvfølgelig går skadene i sona ned når 65 prosent av alt sauehold innenfor ulvesona i Hedmark er avviklet. I Rendalen, som ligger utenfor sona og hvor beite er prioritert, gikk 560 av 2.000 sau tapt sist sommer, hovedsakelig til ulv fra ulvesona. Uten uttak av fire flokker nå, legges det opp til at ulvestammen kan vokse ubegrenset innenfor ulvesona, som da vil produsere individer som vandrer ut til beiteområder i store deler av Sør-Norge.

� Det er ifølge lovverket IKKE bare tap av husdyr som skal vurderes, men også annen potensiell skade på eiendom. Videre skal samfunnsmessige konsekvenser vurderes, og da står det konkret i naturmangfoldsloven at dette gjelder betydningen av økonomisk og sosial påvirkning for befolkningen. Loven gir også adgang til å treffe enkeltvedtak for å ivareta offentlige helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning.

Disse hensynene ble også vurdert og anerkjent i den svenske høyesterettsavgjørelsen 30. desember 2016 som grunnlagt for lisensfelling. Med konsekvensene ulverevirene har for grunneierrettigheter, økonomi, trygghet, rekreasjon og ferdsel i de aktuelle områdene i Hedmark, er det så visst ingen mangel på juridiske begrunnelser ut fra samfunnsmessig/økonomisk/sosial påvirkning.

Gjennom mange år med økende rovdyrpress har rovdyra tatt stadig mer av utmarka i fylket. Hedmark utnytter bare 33 prosent av utmarksbeiteressursene, mens et sammenlignbart fylke som Oppland utnytter 68 prosent. Hedmark krever at utviklingen stanses. Skal Helgesen få en annen rolle enn som Storeulv, og sørge for at Høyre skal ha igjen et minimum av troverdighet og tillit i Innlandet, så er han nødt til å handle nå.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.