En av våre lokale stortingsrepresentanter – Tor André Johnsen - sier i HA at Hamar burde bygge boliger på landbruksarealer heller enn å fortette i sentrum. Uttalelsen virker utidsmessig i lys av de nedslående tallene for norsk matproduksjon. I år vil Norge trenge tilførsel av 1,1 millioner tonn korn fra utlandet. Aldri har landet hatt en større kornimport. Sjølforsyningsgraden vår vil i år falle under 30 prosent.

Vi må håpe at de øvrige representantene som vi har sendt på tinget fra fylket vårt er bedre orientert og har et klarere syn enn Tor André Johnsen.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00