Vidar Helgesens overprøving av rovviltnemda virker mer som et byråkratisk spill en fornuft. dagens føringer som Helgesen har bestemt bidrar til større ubalanse i elgbestand, flere ulveangrep på beitenæringen og skaper større frykt blant lokalbefolkningen for barnas sikkerhet i fremtiden. Mange faktorer som blir påvirket av en trangsynt rovviltspolitikk.

Fjern ulvesonen, gi rovviltnemda større myndighet til å avgjøre lokalforvaltning av ulvebestanden er den beste løsningen som fjerner det problematiske byråkratiet og forenkler prosessen til en fornuftig rovviltpolitikk. Ulven blir ikke utryddet av den grunn og har min fulle tillit til at rovviltnemda forvalter dette på best mulig måte for lokalbefolkningen.

Jeg er ikke ulvehater, er bare for en fornuftig rovdyrpolitikk som folk flest ute i bygda kan leve med.

Nestleder Sør-Odal Frp

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00