Inga Borud påstår i HA 21. juli at jeg bortforklarer. Jeg har verken behov for å forklare eller bortforklare. Jeg ønsker å få fram hele sannheten, og å påpeke tilsnikelser.

LES OGSÅ: Geir Ove Ovesen bortforklarer

At Hamar kommune drives dyrere enn sammenlignbare kommuner, er noe alle er enige om. Årsakene til dette er sammensatte, og noen av dem gjorde jeg rede for i mitt første innlegg. Ja, kommunen hadde god likviditet i 2011, men de økonomiske konsekvensene av tunge investeringer slår ikke inn over natta. Faktum er også at kommunen gikk 45 millioner i overskudd innen utgangen av 2015, altså rett etter at den nye alliansen tok over. Mye av dette skyldes økte skatteinntekter, men at økonomien nærmest var ute av kontroll, slik posisjonen ynder å gi inntrykk av, er helt feil.

Så til budsjettet. Nei, vi har ikke noe rådmannsvelde i Hamar. Et eksempel på dette er saken om Lovisenberg skole. Forslaget til handlings- og økonomiplan er jo også, i noen grad, avhengig av de politiske beslutninger som har vært truffet tidligere.

Men: Når det nå må strammes inn ytterligere, legger altså rådmannen og hans stab fram et forslag til budsjett som innebærer et kutt på 35 millioner. Forslaget er samtidig meget detaljert, så å si ned til antall tulipaner i den enkelte rundkjøring. Det er ikke en gang tema at vi «bare» skal kutte 33 millioner. Et enstemmig kommunestyre slutter seg til rammen. Så er vi dundrende uenige i enkelte av prioriteringene. (opposisjonen vil beholde velkomstklassene) Alt dette vet Inga Borud.

Regnbuealliansen sier at deres hovedmål, ved tiltredelsen, var å rydde opp i økonomien, og at de snart er framme ved målet. Det er en grov tilsnikelse. De kunne like gjerne sagt: Ett av Regnbuealliansens mål var at Filip Ingebrigtsen skulle ta EM-gull på 1500 meter i Amsterdam. Nå har vi nådd det målet.


Les også
DEBATT Hamars økonomiske situasjon
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00