Jeg stilte spørsmål til Granberg om dokumentasjon for at ulven ikke har vært utryddet. Granberg sier at jeg tar feil når jeg hevder at ulven har vært utryddet i Norge. Granberg svarer at det har vært funnet DNA fra finsk/russiske ulver som er skutt i Norge som er bevart på museer helt tilbake til 1800-tallet.

Det har jeg ikke benektet. Direktoratet for Naturforvaltning sier i Viltrapport nummer 33 at det med sikkerhet kun fantes en ulv i Sarek i 1975. I 1975 var det ingen ulver i Norge. At det dukket opp ulver i 1976 på forskjellige steder og søppelfyllinger er en annen sak. At det er dokumentert og observert mange ulver fra 1976 og utover rokker ikke ved det faktum at det ikke var igjen ulv i Norge i 1975.

Granberg hevder at det har vært hundrevis av avisoppslag om observasjoner av ulv på slutten av 1970-tallet. Disse observasjonene må ha vært gjort fra 1976 og utover. Det virker litt rart at det skulle forekomme hundrevis av observasjoner når Direktoratet for Naturforvaltning konkluderer at man med sikkerhet hadde bare en ulv i Sarek.

Granberg viser til Myrbergets konklusjon om at det på slutten av 70 tallet var mellom 6 og 12 ulver i Norge. Dette har jeg ikke benektet, men jeg hevder at det ikke fantes vill ulv i Norge i 1975.

Eneste forklaringen på at det fantes ulv i Norge i 1975 er om opplysninger om observasjoner er underslått, noe jeg ikke tror, eller at noen har satt ut ulver i 1975 eller tidligere.

Naturen for alle

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00