Tor Erik Mauseth stiller meg spørsmål i HA 28. mai. Han mener at DNA-analyser av ulv og slektstreet over dagens ulvestammen i Sør-Skandinavia, som Rovdata har utgitt, beviser at ulven var utryddet i Norge. Der tar han feil. DNA-analyser av enkelte ulver som er ivaretatt ved våre museer, viser at ulv med finsk/russiske gener er skutt i Sør-Norge flere ganger helt tilbake til midten av 1800-tallet. At vi har slike gener i Sør-Skandinavisk ulvebestand er altså ikke av ny dato, men viten om dette er forholdsvis ny.

Les også: Erik Dalens spørreundersøkelse

I et helhetsbilde er det vesentlig å merke seg at et systematisk og kontrollert feltarbeid på ulv først kom i gang mot slutten av 1970- og utover på 1980 tallet. Før denne tid var det imidlertid mange hundre avisoppslag og andre meldinger om ulveobservasjoner fra nesten alle fylker, men med Hedmark som «listetopp».

Disse observasjonene var i hovedsak gjort av skogsarbeidere, jegere og andre bygdefolk. Selv om vi erfaringsmessig også fra senere tid, vet at en stor del av slike observasjoner er feiltolkninger, blir det en grov påstand å hevde at alle disse observasjonene gjort av bygdefolk som det hevdes «vet best», ikke skulle inneholde en kjerne av sannhet. Typisk nok ble det da også ganske snart etter at feltarbeidet kom i gang, og før den første yngling i nyere tid ble dokumentert, funnet bevis for at det var ulv i Sør-Norge.

Hvis Mauseth ønsker å gå dypere inn i spørsmålet kan han lese en artikkel av den internasjonalt kjente viltbiolog Svein Myrberget i tidsskriftet «Naturen» nr. 1- 1979 (Universitetsforlaget). Myrberget konkluderer der med at den norske ulvebestanden mot slutten av 1970-tallet, var på mellom 6 og 12 dyr. Ønsker Mauseth ytterligere stoff om emnet, kan han kikke gjennom tidsskriftet «Norsk Natur» nr. 3-1981 (Naturvernforbundet), Fauna nr. 2 -1992 (Norsk zoologisk forenings tidsskrift), samt Värmland Museums årbok 1986.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00