Men også for samfunnet som trenger all den kompetansen, kunnskapen og arbeidskraften vi kan få framover.

Å bli stående utenfor arbeidsmarkedet over lang tid, kan føre til et langt og varig utenforskap. Det er uheldig for den enkelte, fordi arbeid er en viktig del av deltakelsen i et samfunn. Samtidig vil det legge større press på trygdeordningene og bærekraften i velferdsstaten ifølge NOU 2016:3 fra Produktivitetskommisjonen.

Det er et felles ansvar å få flere til å fullføre og bestå videregående skole. Alle gode krefter burde settes inn i dette store prosjektet. Vi vet at foreldrenes engasjement har betydning for elevenes læring. Hvorfor fins da ikke FAU i videregående skole?

Den mest åpenbare grunnen, er at det er ikke er lovpålagt. I 2010 ble det vedtatt en forskrift som påla de vide. regnende skolene å arrangere foreldremøter i 1. og 2. videregående og en årlig elevsamtale der foreldre kan være med til barnet er fylt 18 år. Men et formalisert samarbeid, som et FAU, er det ikke krav om.

Mange foreldre puster kanskje lettet ut. Muligens skolene også. Allerede fra ungdomsskolen har mange foreldre backet ut fra barnas skolehverdag av ulike grunner. Det gamle og trygge foreldrenettverket fra barneskolen er borte, lærerne er nye, fagene vanskeligere og barna selv ønsker mer selvstendighet. I videregående skole blir denne distansen mellom hjem og skole ytterligere forsterket.

Men nettopp i videregående skole er det viktigere enn noen gang at foreldrene er tett på ungdommen sin. Mange viktige og vanskelige valg skal tas for framtiden. Gamle venner forsvinner, nettverk løses opp og nye skal etableres. De unge er midt i en sårbar tid også rent emosjonelt. Ifølge Ungdata-undersøkelsen fra NOVA utgitt i 2015, sliter særlig jenter med lavt selvbilde. Ifølge den samme undersøkelsen ønsker de unge selv foreldrenes støtte og nærvær i denne tiden. De signaliserer at de trenger trygghet for å trives og lære. Vi plikter å ta de unge på alvor.

Noen videregående skoler har valgt å etablere FAU, selv om det ikke er lovpålagt. Der har både skolens ledelse, de ansatte og foreldrene sett på hverandre som viktige ressurser i arbeidet for et godt skolemiljø. De spiller på lag for å fremme et godt skole- og læringsmiljø, i nært samarbeid med skolens elevråd. Flere burde gjøre det samme! FUG vet om flere videregående skoler, som for eksempler Raufoss og Ullern, der foreldresamarbeidet fungerer svært bra. Vi siterer fra nettsiden til Raufoss videregående skole: «Som hovedansvarlig for ungdommenes utvikling og opplæring skal foreldrene gjennom FAU fremme foresattes interesser og medvirke til at foresatte og elever tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

FAU skal videre arbeide for å skape et godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet». Forskning viser at foreldrenes støtte er det aller viktigste for barna, uavhengig av foreldrenes bakgrunn og kunnskap om de ulike skolefagene. Skolen er en viktig arena hvor elevene og lærlingene skal utvikle kunnskap, dyktighet og holdninger for å kunne mestre livene sine og kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.

Å hindre frafall er et felles mål. Ved å opprette FAU i alle videregående skoler kan foreldre støtte opp under skolens viktige samfunnsmandat, som sikter mot langt mer en faglig kunnskapstilegnelse.

FUG mener opprettelse av FAU er et viktig tiltak som enda flere foreldre og skoleledere bør går sammen om ved skolestart i august!

God sommer!

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.