Vi har fått høre om jordskjelv i Hellas og Tyrkia, hvor nordmenn og hedmarkinger fikk en tvilsom opplevelse. Vi må bare være glad for at trolig alle overlevde.

Så går mine tanker til hvilken hjelp disse menneskene får i ettertid for sine traumer?

Av og til dukker det opp jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier, hvor nordmenn er en del av tragedien, og opplever traumer de trolig sliter med resten av livet. Den mest kjente er trolig tsunamien i 2004, som rammet mange ferierende nordmenn også.

Disse menneskene har trolig de samme traumene etter hendelsen, som de som opplevde 22. juli-galskapen. Får de samme oppfølging av helsemyndighetene og samme erstatninger? Mye tyder på at så langt der ifra.

En annen forsømt gruppe med traumer, er de som har vært i norsk tjeneste i forsvaret i internasjonale konflikter, kan nevne Afghanistan, Irak, Somalia, Libanon, Balkan og andre steder. Dette har i tider vært litt i skuddet, nettopp for manko på oppfølging.

Eller er det slik at det er de politisk rettenkende som styrer denne agendaen, om hvem som skal ha hjelp og eventuell størrelse på erstatningsbeløp?

Traumene for slike hendelser, vil jeg anta er like store, enten de er menneskeskapte eller om det er naturkatastrofer.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00