Ser i HA 27. juni at Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold mener at raskere sauer ville gitt mindre tap. Men jeg er av den oppfatning at det heller er raskere jegere som vil gi færre tap av sau. For det forunderlige skjer, at når ulven har vært på ferde og drept en hel del med sau, så må en gjøre noe så tåpelig som å søke om å få felle ulven.

De som eventuelt, etter forgodtbefinnende gir en slik tillatelse, forstår vel ikke at ulven ikke står og venter, til en slik tillatelse er gitt og jegerne er på plass.

Jeg tror absolutt at saueeierne er bedre kvalifisert til å bedømme situasjonene når det gjelder ulveangrep, enn de som sitter på et kontor og skal bedømme om ulven har forbrutt seg og gått ut av sin tillatte sone.

Godt at det ikke er slik at politiet må søke om å få tillatelse for å kunne fakke en forbryter etter en ugjerning. Så slik sett er nok ulven prioritert.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00