Ringsaker Pensjonistparti gir et negativt bilde av eldreomsorgen i kommunen, med ord som «lavstatus», og frivillighet «uten system». Jeg er ikke uenig i behovet for flere ressurser og nytekning innenfor tjenesteområdet. Prioriteringene skjer ved budsjettbehandlingene. Nytt sykehjem i Moelv står for tur, og rehabilitering av sentra.

Som ung eldre, eksleder i tjenesten, pårørende, og frivillig, har jeg et mer nyansert bilde av kommunens helse og omsorg. Jeg har nylig opplevd en eldre mann, som fikk plass på et bo- og aktivitetssenter. Han begynte å spise godt, deltok i mange aktiviteter, og datet. De siste åra ble en «Indian summer». Historien er for positiv for ei kritisk lokalpresse, eller bli referanse for negative partier. Jeg har flere, andre fornøyde tilbakemeldinger; og noen mindre fornøyde.

Les også: Stusslig å bli gammel i Ringsaker.

Vi eldre har forskjellige behov og ønsker. Det viktige er at vi møtes med respekt og verdighet, også når skavankene dukker opp. De med god helse kan utfolde seg gjennom egenaktiviteter, oppfølgning av barnebarn, frivillig arbeid osv.

Les også: Refser Ringsaker for ikke å satse på eldre.

Jeg vil nevne VilMer, en arena som er etablert for å engasjere folk i frivillig arbeid, og benytter sosiale medier. I deres regi er det satt i gang en rekke, varierte prosjekt, som ikke minst rettet mot eldre. Jeg deltar i to prosjekt. Det er behov for flere frivillige. Jeg kjenner også til aktive venneforeninger, foreninger, enkeltpersoner, pårørende osv. som gjør en stor innsats. PPs PC-prosjekt er et eksempel på det.

Ansatte i pleie og omsorg skal fortsatt være basisen i en god helse- og omsorgstjeneste.. Men uansett blir det behov for betydelig frivillig innsats i åra framover.

Jeg håper valgkampen vil preges av de positive forslagene, og ønsket om å «spille hverandre gode».

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00