• RÅDMANN: Bjørn Gudbjørgsrud.
    FOTO: ELI J. HAUGEN

Det krever mange tiltak og betydelige endringer i holdning og atferd. Lykkes vi, vil vi få både et mer bærekraftig lokalsamfunn og økt konkurransekraft.

Klimabudsjettet har to perspektiver: Kommuneorganisasjonen skal redusere sitt klimafotavtrykk gjennom en rekke tiltak med stor spennvidde. Dette kan vi påvirke direkte selv. I tillegg er det også satt opp mange store og små tiltak for samfunnet – tiltak som krever medvirkning fra næringslivet, befolkningen og offentlige aktører. Utslippene av klimagasser er i stor grad knyttet til forbruk av varer og tjenester, oppføring av bygg, energibruk, veitrafikk, jordbruk og industrivirksomhet. Derfor er det først og fremst på disse områdene vi må sette inn tiltak for åbegrense utslippene.

I kommende fireårsperiode skal vi gjennomføre mange, og omfattende tiltak i Hamar kommune. Det er planlagt tiltak for forbruk av varer, transport, energi, bygg, infrastruktur og kjøp av tjenester. Vi planlegger blant annet at:

• Energiforbruket i kommunale bygg skal reduseres med 15 prosent innen 2019

• Nye bygg skal oppføres med miljøvennlige materialer og anleggsplassene skal være fossilfrie.

• Hele den kommunale bilparken skal elektrifiseres.

• Leverandører av varer og tjenester skal stilles overfor tydelige miljøkrav.

Det hjelper lite å gjennomførerklimatiltak bare i kommunal virksomhet. Skal det virkelig monne, må vi mobilisere hele Hamar-samfunnet. Derfor har vi sett på hva som kan gjøres innenfor områder som industri, energibruk, veitrafikk, jordbruk og avfall. Vi må blant annet få til:

• Store utslippsreduksjoner i veitrafikken gjennom utskifting av en forurensende bil-, buss- og maskinpark.

• Reduserte utslipp fra landbruket gjennom tiltak som bedre drenering, klimaoptimal gjødsling og redusert jordpakking.

• Effektiv og miljøvennlig transport av avfallet

• Tilrettelegging for samkjøring, økt bruk av kollektivtrafikk og enklere og sikrere fremkommelighet for gående og syklende

Klimabudsjettet viser at Hamar kommune tar miljøutfordringene på alvor. Vi har både vilje og evne til å bli en foregangskommune på dette området. Tiltakene i klimabudsjettet bygger opp under målsettingen i kommuneplanen som nå er ute på høring: Hamar kommune skal være en bærekraftig kommune hvor det er lett å leve miljøvennlig.

Denne ambisjonen vil vi bare nå dersom vi klarer å skape entusiasme i befolkningen for at det er i denne retningen vi skal gå. Vi må planlegge og utvikle Hamar slik at vi blir en «5-minutters by» der store deler av befolkningen kan gå og sykle. I tillegg til at vi får bedre luft og et mer bærekraftig samfunn, er jeg sikker på at dette også vil gi oss økt konkurransekraft.

Hvis sitter i førersetet i utviklingen av et grønnere samfunn, blir det også attraktivt for folk å flytte hit. Vi trenger familier som ønsker å etablere seg i Hamar. Et grønnere samfunn er også et mer oppvekstvennlig samfunn. Det vil være en tiltrekningskraft for nye innbyggere. Satsing på miljøvennlige løsninger og kompetanse om klima, gjør oss også interessant for næringsaktører innenfor det nye store vekstområdet: Bioøkonomien. Hamar bør ha som ambisjon å være landets bioøkonomi-hovedstad. En kommune som satser på det grønne skiftet vil bidra til det.

Det er totalt 32 tiltak i klimabudsjettet. De krever noe av hver enkelt. Til gjengjeld får vi et bedre og mer levedyktig lokalsamfunn – et samfunn vi kan være stolte av å overlate til barn og barnebarn.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.