Faktum er at sporet nærmer seg Brumunddal før dobbeltsporet møter gammelt spor, og det skjer uavhengig av om traseen føres østover eller vestover fra Hamar. Jeg tror egentlig at dramatiseringen av om stasjonsområdet flyttes til Vikingskipsområdet beror på følelser mer enn de få hundre meterne som skiller områdene.

Få nevner at ROM eiendom, som ble grunneier da NSB ble delt i tre selskaper, har – om ikke følelser – så helt sikkert sine klare interesser og fikk allerede i 2010 kommunestyrevedtak på sitt reguleringsplanforslag for Hamar skysstasjon. Vedtaket er rettskraftig står det, og planen omfatter hele området fra dagens drosjebu helt bort til Brugata i fem etasjes blokker langs Stangevegen.

At Jernbaneverket i sitt kulvertforslag ønsker å fylle igjen Hamarbukta og i tillegg bygge området opp til godt over dagens jernbanespor langs 8-meterplanet tilsier kanskje at Rom blir eier av hele området. Ikke rart det da blir sagt at bebyggelse (les utnyttelse) vil harmonere med planlagt nybygging ved stasjonsområdet (les skysstasjonen). Politikerne i Hamar må absolutt ikke la seg kjøre av banen, og blendes av statsetatenes egeninteresser.

Skulle det ende med en gigant av en kulvert, så må minstekravet være at Hamar selv bestemmer utnyttelsen. Det burde være innlysende at det framlagte forslaget ikke kan aksepteres uhørt i konkurranse med minst alternativ Øst. Jeg tar for gitt at bru er helt uaktuelt, selv om jeg faktisk frykter at Jernbaneverket aner at kulverten blir så massiv at Hamar sier nei, og at de dermed sier OK, så blir det bru eller ingenting.

I siste instans kan det skje at Stortinget sier at prosjektet skal gjennomføres som forutsatt mot Lillehammer, og at Jernbaneverket må velge rimeligste og raskeste løsning gjennom Hamar dersom folket ønsker det slik. At noen spekulerer i at dobbeltsporet kommer til å stoppe i Hamar, og kanskje til og med ønsker det, er lite regionorientert og ganske defensivt. Jernbaneverket jobber da vitterlig med spor fra Sørlie til Brumunddal, og det vil være en sur nedtur for både næringsliv, beboere og Jernbaneverket om man mislykkes i prosjekt InterCity i innlandet.

Udramatisk om man ikke er kommet seg helt inn til ny Hamar stasjon, for er man framme ved Stangebrua i 2024, bør man samtidig være godt på veg gjennom Hamar med tunellbygging. Enkleste og billigste veg går uten tvil østover, men nåværende stasjon og trase mot Brumunddal må trolig brukes til hele strekningen fra Stangebrua til Brumunddal er klar.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00