Det er tungt å ta menneskeskapte klimautfordringer på alvor, når ingen andre gjør det.

Forrige gang Energi- og klimaplanen ble vedtatt i Ringsaker kommune var i 2010, da var det en styringsgruppe med ALLE politiske partier representert. Rådmannens forslag til vedtak for den nye styringsgruppa for den ny Energi- og klimaplanen 2019 ble satt til Oppvekstkomiteen. Dette under skalkeskjul at komiteene hadde for lite å gjøre, og slik ble det. Det betyr at styringsgruppa til kanskje den mest viktigste utformingen i samfunnet vårt blir redusert fra 100 prosent til 40 prosent tverrpolitisk deltakelse, på åtte år. Kanskje en liten demokratisk vekkelse for noen.

Hvem er disse fire politiske partiene, som på kommunenes hjemmeside sier sitter med faste medlemmer i Oppvekstkomiteen, som representert den nye styringsgruppe for Energi- og klimaplanen i kommunen vår?

Ja nå skal du få se, det er Arbeiderpartiet og Høyre som virker for en konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. De ser fortsatt en fremtid med olje og gass de neste 50 kanskje 100 år fremover i tid. Selv om all forsking tilsier at mye av olja MÅ bli liggende. Høyre er jo også sammen med republikanere i USA de enste politiske partier som har innsatt klimafornektere i Regjering. Senterpartiet er også med, som ser etter samarbeid med Høyre i tidligere så rød/grønne Trøndelag. De er også lei av å bli stemplet av miljøeliten som klimaverstinger! Lurer på hvorfor. Ringsakerlista er siste parti som ikke er representert nasjonalt, som har mye mindre politiske muskler enn oss andre som er representert på Stortinget. Så der har du de fire politiske partiene som skal utforme våre nye Energi- og klimaplaner for Ringsaker kommune.

Jeg ble med i politikken fordi jeg ser at vårt enorme ressursforbruk ødelegger den kloden vi bor på, og vi i Miljøpartiet De Grønne ser på klimaendringene som vår tids aller største trussel.

Ordføreren vår har sagt at alle politiske partier skal få komme med innspill, men vi får se om vi bare blir invitert til perrongen når toget er gått. Faktum er at Ringsaker MDG ikke er representert i den nye styringsgruppen til Ringsaker kommune sin Energi- og klimaplanen, det skulle vel bevise mitt poeng om hvor prioriteringen ligger i politikken.

Gruppeleder Ringsaker MDG

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00