Vi er snart «tidligere kommunestyrerepresentanter», vi var begge førstereis i 2015, og vi representerte Senterpartiet i hver vår kommune, Ringsaker og Løten. Begge møtte også en «kultur» fra Arbeiderpartiet slik Gunn Jorunn beskriver det i sitt innlegg i HA 31. august. Det som skiller oss, var at hun var 24 år da hun kom inn – jeg var 74.

Jeg sier takk for det hun skrev 31. august. Utrolig godt skrevet. Hennes erfaringer stemmer helt med mine. Det hun skrev i de 3-4 første kulepunktene, er helt i tråd med det jeg opplevde. Så har jeg lyst til å legge til et par momenter:

Høsten 2014 ble jeg igjen anmodet om å stå på lista, men takket nei. Etter mye overtalelse gikk jeg med på å stå «langt nede på lista». Det ble en 8.plass, og det trodde jeg var trygt – vi hadde jo bare fire plasser da. Så doblet vi antallet – og attpåtil var det noen som satte et kryss slik at den aldrende mannen endte på 4. plass. Dermed fikk jeg tilbud om plass i formannskapet, men nei – jeg hadde mer enn nok å gjøre fra før. Senere fikk jeg da beskjed om at du må ta Kontrollutvalget, og erfarte at man der fikk like mye å gjøre. 88 sider med dokumenter til siste møte nå i september.

Det jeg ikke hadde forstått, var at om man overhodet skulle ha påvirkning på ting, måtte man sitte i formannskapet. Som menig kommunestyrerepresentant har man knapt noen innvirkning utover det å rekke opp handa for å stemme imot når det var ting man var helt uenig i. Makta i Løten hadde jo avgjort alt på forhånd. EN sak fikk jeg innflytelse på i løpet av fire år. Derfor til de som i disse dager kommer inn i kommunestyret: Får du tilbud om plass i formannskapet, så si ja!

Vi får et «regjeringsskifte» i Løten. Jeg har sterk tro på at det da blir mer meningsfylt å sitte i kommunestyret. Slik jeg opplever det, er holdningen i vår gruppe at andre kan få komme med innspill og bli lyttet til. Ikke oppleve mer eller mindre oppgitte blikk fra «makta» når nykommer drister seg til å si noe fra talerstolen.

Igjen: Takk til Gunn Jorunn Sørum for et veldig godt og meningsfylt innlegg om de erfaringer hun hadde gjort som førstereis i kommunestyret. La oss håpe at de som nå blir førstereis både i Ringsaker og Løten, får en annen opplevelse.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00