Svar til Paul Granbergs kommentarer om Erik Dalens spørreundersøkelse.

Paul Granberg hevder at premissene for Dalens spørsmål var at ulven tidligere var utryddet i Norge. Granberg hevder dette er feil.

Når Granberg hevder at ulven ikke var utryddet så lurer jeg på hvilken dokumentasjon han bygger denne påstanden?

Forskerne ved Rovdata i Norge hevder at dagens ulvestamme nedstammer fra fem individer som påstås innvandret fra Finland/Russland. Forskerne sier at ulve-bestanden i Norge er verdens best kontrollerte og oversiktlige stamme. Vil gjerne at Paul Granberg viser på slektstreet for ulv i Norge hvor de ulvene som ikke var utryddet befinner seg. Om det hadde vært viltlevende ulv i Norge eller Sverige, så ville den ulven vært synlig i både slektstreet og DNA oversiktene.

Påstandene om at ulven ikke var utryddet tror jeg er ren ønsketenking som savner dokumentasjon. Det må være like strenge krav til dokumentasjon av en slik påstand som for å dokumentere en observasjon eller et spor av ulv i dag.

Naturen for alle

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00