Hele Europa står overfor en kjempeoppgave, også Norge. Hundretusener presser på. Det er opplagt at her må det til et bredt, europeisk samarbeid. Angela Merkel har vært på banen og oppfordret til solidaritet. I Tyskland må innvandrerne lære seg «hoch-deutsch», nasjonens felles skriftspråk.

I den integreringsprosess som også venter oss i Norge, er språktilegnelse en av de aller største utfordringer. Norske politikere må nå forstå alvoret i denne sak og sørge for at språklige barrierer overvinnes ved en fornuftig språkpolitkk. Flyktninger er selvsagt pålagt å ta norskkurs - det er ikke snakk om at de skal lære seg to former for norsk. Nynorsk, som i realiteten er et regionalt særspråk, må gi slipp på sine språkprivilegier.

Norge må samle seg om ett, offisielt skriftspråk, vårt dominante, moderate bokmål. La dem som kommer hit, få en sjanse til å tilegne seg vårt språk og vår kultur, også gjennom radio og TV. Slik det er i dag, er det meget uheldig at mennesker med fremmedkulturell bakgrunn daglig opplever, en rotet, vilkårlig blanding av to så like språkformer i TV-nyheter, dokumentar- og underholdningsprogrammer til stor forvirring for såvel nye landsmenn som etniske nordmenn.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00