Verdikampen er tydelig i spørsmålet om arbeidstakernes rettigheter. Dette, er ikke nytt, det følger som en rød tråd gjennom historien. I nyere tid fikk vi på 80-tallet i Storbritannia oppleve Margret Thatcher sin målbevisste kamp for å knuse fagforeningene.

Hun manglet tro på fellesskapet, og så ikke verdien av at det å stå sammen kan være med på å bygge noe som er sterkere. Selv om det er en god stund siden 80-tallet og Norge ikke er Storbritannia, er kampen for et trygt, verdig og godt arbeidsliv svært aktuelt i disse dager.

Norge er ingen øy for seg selv, men et lite land i en internasjonal økonomi. En internasjonal økonomi preget av krise og arbeidsledighet, og i enkelte land svært høy arbeidsledighet blant ungdom. Siden Norge har virksomheter som opererer på den internasjonale arena, og vi er en integrert del i internasjonal handel, øker presset mot lønninger, helse, miljø og sikkerhet. Sosial dumping er en reell utfordring.

Presset på arbeidslivet og arbeidstakerne blir ikke mindre ved at også det organiserte arbeidsliv blir presset, gjennom svekking av fagforeningers rolle og at ansettelsesvernet blir svakere. Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven bidrar til dette. Trepartsamarbeidet som er et viktig grunnlag for den norske modellen utfordres også med disse endringene i lovverket.

Når det gjelder kampen mot sosial dumping, har Arbeiderpartiet lansert 22 punkter som vi mener bør stå sentralt i arbeidet. Av tiltak kan nevnes:

; Iverksette en kraftfull plan for å styrke og samordne offentlige kontrolletaters og politiets innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.; Styrking av arbeidstilsynet. Nye virkemidler f.eks. opprette «førstelinjetilsyn», flere uanmeldte tilsyn, forsterke sanksjoner og økt økonomiske rammer.; Opprette tips og varslingstelefon når det gjelder sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.; Økte strafferammer og bøtenivå.; Styrke lovgivning og praktisering for å unngå konkursryttere.; Strengere krav i forbindelse med offentlige anbud og innkjøp.; Utvikle systemer for bedre dokument og ID kontroll. Vurdere ID kort i flere bransjer.

Disse og en god del andre tiltak vil være viktig framover for å motarbeide en utvikling som undergraver målet om et ordnet og trygt arbeidsliv. Dette handler om det uorganiserte arbeidsliv. Når det gjelder forbedringer i det organiserte arbeidsliv er den norske modellen og partsamarbeidet den viktige forutsetningen for å lykkes videre.

Verden opplever nå en flyktningekatastrofe. I midtøsten er millioner på flukt, og i Nepal har hatt et dramatisk jordskjelv . De land som evner må gi sine bidrag, og Norge er et av de land som må bidra for å styrke den humanitære hjelp til folk i nød. Dette, handler om solidaritet og medmenneskelighet.

Grusomme bilder av skip som har gått ned og hvor et stort antall har mistet livet, har blitt avløst av bilder fra folk som har mistet sine nærmeste og alle sine eiendeler etter jordskjelv. Begge situasjonene forteller oss om ulikheter i verden, og om en verden som i en del områder er preget av nød og utrygghet.

La oss bruke 1.mai til å minne oss om at vi har mye å kjempe for:

; arbeid til alle; en arbeidsmiljølov som sikrer trygghet i arbeidslivet; at Norge tar sitt ansvar for de som lider utenfor landets grenser; at Norge fortsatt skal være preget av rettferdighet, små forskjeller og likeverd

Ha en god 1.mai.

Leder Hedmark Arbeiderparti

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00