Jeg har med stor interesse lest innlegget til Andersen, Kolltveit og Sletvold om eldre folks status i Ringsaker kommune. En lignende beretning kunne trolig vært skrevet om flere andre kommuner. En stor del av elendigheten synes å oppstå ved at de eldre er kraftig underrepresentert i styrende organer. Det er meningen at eldrerådene skal rette opp noe av denne uheldige skjevheten. En forutsetning er da at de eldre tar opp saker og benytter seg av disse rådene. Etter min mening er de eldre altfor beskjedne og passive, og kommer altfor sent med sine ønsker.

Det er stort behov for en innsats på dette område, blant annet opplysning om eldrerådenes rolle i samfunnet. Det er på tide at vi kommer i gang med dette.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00