• Gaute Arneson
    Foto: Peter Tubaas - ABB

For ca. et tiår siden slo FNs klimapanel fast at klimaendringene er menneskeskapte. I nesten alle land i verden preger denne kunnskapen klimapolitikken. Denne nærmest unisone enigheten mellom landene, har utkrystallisert seg i FNs bærekraftsmål og i Parisavtalen.

Norsk klimapolitikk tar sikte på at vi her i landet skal ta vår del av ansvaret for å nå målene. Flere virkemidler er tatt i bruk. I erkjennelsen av at transportsektoren er en betydelig bidragsyter til det altfor høye klimagassutslippet, har Stortinget vedtatt flere svært effektive virkemidler. Ett av målene i Stortingets vedtak er at fra 2025 skal alt nybilsagt være fra nullutslippsbiler. Fra et økonomisk-/ forbrukerperspektiv er virkemidlene utvilsomt gunstige. Men la det ikke være noen tvil om at effekten er meget god og at tiltakene i meget høy grad bidrar til å nå målene i klimapolitikken.

Med det vi nå vet som sammenhengen mellom utslipp av klimagasser og globale klimaendringer, er sjølsagt reduksjonen av utslipp et mål i seg selv. Men der er flere forhold taler for å holde fast ved dagens politikk: En diesel- eller bensindrevet bil slipper årlig ut 2 tonn klimagasser. En elbil har ikke noe utslipp, verken av CO₂, NOx eller svevestøv fra forbrenningen. En undersøkelse fra Oslo viser at for bare to år siden bodde 200.000 innbyggere i områder med svevestøv over det som ifølge folkehelseinstituttet er et kritisk nivå. I år viser tilsvarende målinger at dette bare gjelder 10.000 innbyggere. 95 % av de 200.000 er mao. ute av risikosonen for astma- og allergiplager m.v. En tilsvarende positiv utvikling rapporteres også fra Bergen. Og tro ikke at dette bare gjelder i større byer. Enkelte dager ligger mengden av svevestøv i atmosfæren over kritisk grense også i byer og tettsteder i Innlandet.

El-motorer har en virkningsgrad på 80–90 %. En diesel- eller bensinbil har en virkningsgrad på 30 – 40 %. Sagt på en annen måte: av den energien du fyller tanken din med, er det mindre enn halvparten av energien som går med til å drive bilen.

I Norge har vi en total produksjon av elektrisk kraft på 150 Twh (Terrawattimer) og et forbruk på 140 Twh. (ca. 10 Twh eksporteres). Dersom alle personbiler i Norge blir elbiler, vil ca. 8 TWh gå med til ladingen av disse. Altså bare 5 % av det totale energiforbruket i landet. Tar man dessuten hensyn til den vesentlig høyere utnyttelsesgraden på elbilen, vil det totale energiforbruket i landet gå ned (kilde: NVE).

Personlig syns jeg disse tallene er overbevisende nok. Men så møter jeg motforestillingene: «Elbiltiltakene koster for mye». Ifølge revidert nasjonalbudsjett må inntektsanslaget som følge av reduserte bilavgifter reduseres med kr 3 mrd. i forhold til vedtatt statsbudsjett for inneværende år. Til sammenligning koster en ny fregatt 10 – 12 mrd. og en Stortingsgarasje 2 mrd., hvorav 700 mill. bare i overskridelse. Statsbudsjettet er på 1.300 mrd. kroner.

«Produksjonen av elbilbatterier er så energikrevende at selve elbilbruken øker utslippene». Det er mange kommersielle interesser som misliker at salget av fossilbiler går tilbake. Det er selvfølgelig også godt for samvittigheten å få høre at det ikke er så ille å kjøre en diesel- eller bensinbil. Det gjør det bekvemt på tro på slike nyheter og å dele dem på Facebook. Men dette er «fake news». Vil du virkelig danne deg en oppfatning av hva som er sannheten, anbefales du å sette deg inn i forsking som er foretatt av mest mulig objektive instanser og se på hvilke biler som har laveste utslipp i bilens totale levetid.

Hvordan denne sammenligningen kommer ut, avhenger sjølsagt av hvilke kilder som brukes til elforsyning, den såkalte el-miksen. I et land hvor strømnettet forsynes med kullkraft, vil selvsagt også elbilen lades med strøm fra slik kraft. I Norge som i det alt vesentlige har utslippsfri vannkraft i strømnettet, vil elbilen være spesielt gunstig. Legger vi til grunn noenlunde representativ forsking basert på gjennomsnittet i Europa, så er elbilens samlede utslipp over hele bilens gjennomsnittlige levetid bare 12,5 % av fossilbilens (Vrie Universitet, Brussel).

Ved å bytte ut en bensin- eller dieseldrevet bil med en elbil, reduserer man mao. klimagassutslippene fra 2 tonn årlig til 0,25 tonn.

Det nærmer seg kommune- og fylkestingsvalg. Klimapolitikken står høyt på dagsorden i de fleste partiene. Også kommunestyrene og fylkestingene vil i den neste fireårsperioden stå overfor beslutninger som får konsekvenser for klimaet.

Til deg som blir folkevalgt fra høsten: Gjør deg kjent med elbilens enestående fortrinn i klimasammenheng og la deg ikke lure av motkreftene og av mytene som florerer. Det er altfor tidlig å redusere eller å svekke virkemidlene som gjelder i dag dersom vi skal nå målene for «det grønne skifte».

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.