Finansminister Siv Jensen (Frp) har nesten 20 milliarder kroner mer å rutte med neste år, uten å måtte skru opp bruken av oljepenger fra dagens nivå.

Det skyldes at verdien av oljefondet er ventet å vokse med rundt 600 milliarder kroner i løpet av 2014.

Slikt blir det skyhøye forventninger av, både i egne rekker og hos de samarbeidende partiene Venstre og KrF.

De siste dagene har mye dreid seg om nettopp de to små i sentrum. Hvilke forventninger Venstre og KrF har, er blitt til både oppslag og innslag. Det er naturlig. Stortinget har mer makt enn på åtte år, og nøkkelen for gjennomslag ligger hos Venstre og KrF.

Oljeiver

Samtidig må vi ikke glemme at regjeringen har jobbet i et helt år med å sette sitt stempel på det budsjettforslaget som legges fram onsdag.

Også her er det forventninger som skal innfris, ikke minst blant velgerne.

Særlig hos Fremskrittspartiet har argumentene om å bruke mer oljepenger sittet løst. Lekkasjene fra den avgjørende budsjettkonferansen i august tyder imidlertid på at oljepengebruken legges på 2,8 prosent, godt under de 4 prosentene som handlingsregelen tillater.

Skatteløfter

Partiene i Norge er enige om mye, men spesielt en sak skiller Høyre/Frp-regjeringen fra de rødgrønne, nemlig synet på skatter og avgifter. Der de rødgrønne brukte penger på offentlige oppgaver, vil de blåblå bruke penger på å senke skatter.

I tillegg er det grunn til å tro at samferdsel, kunnskap og justis vil bli spesielt tilgodesett i det første blåblå budsjettet. Helse tar også en stor andel, ikke minst gjennom budsjettøkninger som ligger utenfor politikernes kontroll. Trolig vil en god del også være bundet opp på forsvarsbudsjettet.

Plattform først

Spørsmålet er da hvor mye penger som er igjen til å blidgjøre Venstre og KrF. Der er det blant annet forventninger knyttet til gjennomslag på områdene klima, barnefattigdom, jernbane, lærerløft og grønn skatteprofil. Eventuelle kutt innenfor for eksempel kultursektoren, landbruk eller bistand vil bli møtt med motstand.

Mye tyder på at budsjettforhandlingene vil bli et langt tøffere løp enn de høflige meningsutvekslingene som har preget de siste to dagene med trontaledebatt.

Faktum er at regjeringen utarbeider sin politikk med basis i regjeringsplattformen. Det er den som er utgangspunktet for regjeringens forslag til statsbudsjett.

Deretter går regjeringen til Stortinget, hvor det skal forhandles på grunnlag av samarbeidsavtalen med Venstre og KrF.

Med andre ord: Budsjettet vil i første omgang være mer blåblått enn hva Venstre og KrF ønsker. (©NTB)

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00