Reidar Åsgård, fylkestingsrepresentant for Ap i Hedmark, har i HA 22. mars synspunkter på Sanners «såkalte» frivillige tvangssammenslåing av kommuner som det er grunn til å dvele litt ved. Blant annet skriver han at forkjemperne mener at viktige avgjørelser for fremtiden blir aldri gjennomført hvis vanlige velgere skal få uttale seg. Det er korrekt. De virkelige intensjonene bak kommunereformen tåler nemlig ikke dagens lys. Smak på de fire ordene «viktige avgjørelser for fremtiden». Kommunereformen er nemlig en forberedelse til innføring av eventuelle og totalt udemokratiske TISA- og TTIP-avtaler. I disse TISA og TTIP-tider er «viktige avgjørelser for fremtiden = framtidsrettet politikk= deregulering, det vil si overføring av politisk makt til de internasjonale storkonsernene når det gjelder utforming av lover og regler på stort sett alle samfunnets områder». Kommunereformen dreier seg ikke om å gi bedre tjenester til innbyggerne, men å skape et større marked for store nasjonale og internasjonale selskaper på bekostning av små og mellomstore lokale bedrifter, arbeidstakere, miljø, standarder, helse sikkerhet. For å presse gjennom grunnlaget for TISA må derfor Sanner tilsidesette borgernes innflytelse og demokratiske rettigheter på irreversibel basis. Markedsliberalismen fungerer best slik. Da blir det irrelevant å gå til valg. Det er kommet fram så mye negativt og skremmende informasjon om TISA og TTIP at det er overraskende og til dels sjokkerende at Ap-ledelsen og til og med LO-ledelsen med Gerd Kristiansen i spissen biter på denne løgnpropagandaen om at det er noen fordeler ved TISA og TTIP. Alle erfaringer viser at sånne avtaler gir negativ effekt med høyere arbeidsløshet, lavere lønninger, liten eller ingen vekst, men kun økt profitt til de multinasjonale selskapene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00