I sin iver etter å sverte By- og bygdelista (BBL) og ordfører Einar Busterud, tyr Einar Lang-Ree nok en gang til forvrenging av sannheten og historieforfalskninger i sine innlegg i denne avis. Det er hans påstander om avdøde Odd Kirkebys forhold til BBL som er ren forfalskning.

Dette skrev Einar Lang-Ree 13. juni.

Han påstår at Odd Kirkeby ikke ble tildelt et eneste verv i BBL. Faktum er at han ved nominasjonen til Høyre før valget i 1991 ble skjøvet ned til en 18. plass etter å ha vært Høyres frontfigur både lokalt og i fylket i en årrekke. Han var også 1. vararepresentant til Stortinget i 1969-73.

Han trakk seg dermed fra Høyres liste og ble med i BBL. Her fikk han det høyeste verv det er mulig å få uten å være ordfører eller varaordfører, nemlig plass i formannskapet. Dette verv innehadde han også i perioden 1995-1999.

Han ble også tildelt plass i styret i Hamar Regionen Energiverk (HRE) i disse periodene.

Odd Kirkeby var en ivrig talsmann for de eldres rettigheter, og bidro sterkt med sin politiske erfaring i likhet med veteraner som Karen Østvang og Hanne Lystad – personer som Einar Lang-Ree omtaler slik: «blant disse mange navn, helt ukjente med politikk». Odd Kirkeby ble utnevnt til æresmedlem i BBL – den første og eneste i historien.

Hva som er Lang-Rees drivkraft og motivasjon for å bedrive bevisst historieforfalskning vet ikke jeg, men jeg vil sterkt anbefale ham å skrive om noe han har dekning for. Kanskje det da ikke blir så mange innlegg,

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00