Det vitner om verken kritisk sans eller vidsyn ut over egen nesetipp for en yrkesutøver med hovedoppgave i å belyse fakta og betrakte omgivelsene fra flere sider.

For HA-redaktøren er det tydeligvis opplest og vedtatt at den delen av den nord-europeiske ulvestammen, som til enhver tid befinner seg i Norge, for lengst skulle vært så godt som utryddet. Da er det viktig, ukritisk å slutte seg til hylekoret fra sauebønder og elgjegere, om hvilken rett snevre næringsinteresser skal ha til å bestemme over vår felles natur.

For noen dager siden søkte jeg på noen andre steder i verden med en noe mer variert rovdyrbestand. Må innrømme jeg ble en smule overrasket da jeg festet meg ved hjemmesidene til provinsen Ontario i Canada. Ontario er i utstrekning 2,5 ganger større enn Norge, med en befolkning på 13,2 millioner mennesker. Det vil si en befolkningstetthet på nesten nøyaktig det samme som i Norge, 12-13 personer per kvadratkilometer. Der stopper også likheten.

For mens Norge ikke evner å forholde seg til en ulvebestand på 40-50 dyr, er det i Ontario en ulvestamme på intet mindre enn 9.000 individer. I tillegg kommer en coyotepopulasjon på et ukjent antall tusen dyr. Og, som om dette ikke det skulle være nok, er det i den samme provinsen så mange som om lag 100.000 svartbjørn, som i størrelse og «farlighetsgrad» er lik den norske brunbjørnen.

Med så mye ulv, skulle man tro, ved å lytte til norsk skremselspropaganda, det ikke fantes igjen snurten av elg i Ontario. Det stemmer selvfølgelig ikke. Ifølge Ontarios egne hjemmesider, er den omtrentlige elgbestanden i provinsen på om lag 100.000 dyr, i tillegg til en større hjorteviltbestand for øvrig. Ikke til å legge skjul på at elg er en betydelig matkilde for ulven. Skjønt i senere år er en smittsom, klimabetinget sjukdom blitt en nesten like alvorlig trussel mot elgbestanden i Ontario.

Så kan en spørre seg hvordan folk i Ontario klarer å leve med en slik rovdyrbestand. Jeg har ikke noe godt svar på det. Ikke annet enn at kanadierne må ha en helt annen holdning og respekt overfor naturen, livet og skaperverket. Der en erkjenner at dersom man i størst mulig grad skal bevare en fauna som har vært der siden tidenes morgen, kan ikke det overlates til snevre, kommersielle næringsinteresser.

Ikke slik som i Norge, der det ikke lenger er ansvarlige politikere, men naturrasistene – dem som ikke evner å forholde seg til et naturens mangfold – som skal bestemmer hva slags natur alle vi andre skal ha. Derfor på tide å spørre seg, også her i landet, om det i prinsippet er naturen som skal tilpasse seg mennesket – eller mennesket som skal tilpasse seg naturen?

Neppe noe annet sted i verden er man så kalde og kyniske at man, med vitende og vilje, slipper husdyrene sine ut i skogen/jungelen der man vet det også er rovdyr. Og forvente å få dem helskinnet tilbake etter et halvt års tid. Eller man tror det er en menneskerett å jakte med løshund under tilsvarende forhold. Det er nok bare i «annerledeslandet», hos egoistiske og egenrådige nordmenn, man kan finne på noe slikt.

Med dette oppfordrer jeg HAs redaktør til å sende en mest mulig ikke-forutinntatt medarbeider til Ontario. For å finne ut hvordan befolkningen der kan leve i sameksistens med 9.000 ulv og 100.000 svartbjørn, på et område 2,5 ganger større enn Norge. Og ta gjerne med en elgjeger – med løshund.

Les også
NYHET Les Halvard Bergets kommentar fra ulverettssaken. 
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00