Signalene fra disse engasjerte ungdommene må tas på alvor. Trolig er det flere enn disse enkeltungdommene som stiller seg bak budskapet om at de ikke synes de har noe utbytte av leksene. Noe av det som pekes på er at elevene ikke synes de lærer noe av leksene og at leksene tar for mye tid.

Les også: Er det sunt med lekser? 

Når det gjelder spørsmålet lekser, tror jeg man aldri blir enige. Det er ikke et krav i opplæringsloven som sier at man må ha lekser, så noen skoler i Norge er leksefrie, men i Hamarskolen ønsker vi å ha lekser, i hvert fall inntil videre. Det er flere grunner til det. Leksene har noe å si for arbeidsrutinene for senere skolegang.

Les også: Lekser på ett sted

Aldri har det vært viktigere å fullføre skolen enn i dagens samfunn. Og i Hedmark er det dessverre en del som faller ut av videregående skole, og spesielt gutter. Dette må vi gjøre noe med. Hvis man ikke får fullført videregående skole, blir det dårlig med muligheter senere. For å øke sannsynligheten for å fullføre videregående skole, er det fint å ha med seg gode arbeidsvaner fra barne- og ungdomsskolen.

Les også: Lekser tar altfor mye tid

En annen ting er at forskning viser at det er veldig viktig at foreldre engasjerer seg i barnas skolegang. Det kan til og med være avgjørende for om elever fullfører videregående skole eller ei. Og da er det lettest for foreldre å involvere seg gjennom leksene. Det betyr ikke at foreldrene skal måtte hjelpe barna i å løse oppgavene, men å gi støtte ved å vise interesse og si at skole er viktig.

Les også: Lærer man noe av lekser? 

Leksene skal kun være repetisjon og skal helst ikke overstige en halv time til tre kvarters arbeid om dagen, så hvis det ikke er tilfelle, anbefaler jeg at dette tas opp gjennom elevrådet med rektor, slik at dette kan gjøre noe med ved hver enkelt skole. Hvis man for eksempel ønsker å bli bedre innen idrett, kunst eller musikk, må man øve. Slik er det med skolen også. Jo mer du øver og repeterer, jo bedre blir du. Nå er ikke alltid målet å bli best.

Men selv om målet ikke er å bli best, lønner det seg alltid å øve. Og det er viktig å kunne drive med både fritidsaktiviteter og lekser. Men å gi leksene førsteprioritet, er nok lurt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00