Etter å ha lest Bygdelistas Frode Hauens negative kommentar om utviklingen i kommunen, tenkte jeg på salige Jens Book Jensen, da han synger: «Det er lov å være blid».

Les også: Hva er vekststrategien i Stange?

Hva er Stange kommunes vekststrategi. Den finner vi i Kommuneplanens samfunnsdel, og den er enstemmig vedtatt – også med Bygdelistas stemmer:

«Utvikling av Stange kommune: Stange kommune har en målsetting om en befolkningsvekst på 1,2 prosent per år. Stange skal derfor legge til rette for en utbygging av 100 boenheter pr år, der hovedtyngden skal rettes mot tettstedene langs Inter City-strekningen (IC-strekningen). For å nå ønsket utvikling, må det legges til rette for nok boliger, de må ha god kvalitet og det må være en god variasjon i boligtyper. Effektiv arealutnyttelse innenfor tettstedsgrenser er en politisk målsetting. Det skal legges til rette for attraktive arealer for eneboliger i grendene.»

Stange kommune står ikke tilbake for noen i Innlandet når det gjelder samfunnsutvikling.

Samfunnsdelen peker derfor ikke bare på «inter-city» og knutepunktene. Nye boligområder, med tilhørende kommunal planlegging og grunnlagsinvesteringer, vokser fram i Åsbygda, Romedal og Espa for å nevne noe, men Tangen, Stangebyen og Ottestad vil være vekstmotorene i Stange i årene som kommer.

Jeg minnes et innlegg for en måned siden i HA av samme Bygdelistas Hauen, her kommenterer han situasjonen i Ottestad og skriver: «Nå må de som hele tiden sutrer og klager heller ta skjen i en annen hånd å fremheve de positive sider ved å bo i Ottestad.» (HA 30. april 2018)

Jeg er uenig med Hauen i beskrivelsen av Ottestad. Jeg opplever tvert imot svært mange gode tilbakemeldinger om hvor fint det er også i den delen av bygda. Kvalitetene i Ottestad, nærheten til Mjøsa og Hamar, dette og mer til vil også i årene som kommer gi viktige bidrag til en ønsket befolkningsvekst i Stange.

Men når jeg leser Hauens omtale av egen kommune, i forhold til andre kommuner, i HA 29. mai, ja, så er jeg enig med Hauen i at «Nå må de som hele tiden sutrer og klager heller ta skjeen i en annen hånd».

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00