Så oddsene er bra for å oppleve 2050! Og da lurer jeg jo på hvordan det er i 2050! Politikerne sier at da er vi et klimanøytralt null-utslippssamfunn, og temperaturen på jorda har muligens steget med 1,5 grader. Hvis vi er flinke og gjør det vi skal – og kan. Og det gjør vi vel?

Nå sier Trine Skei Grande med flere at vi skal ikke slutte å kjøre bil eller fly. Vi skal bare kjøre andre biler, sikkert på mer motorveier, og fly med smartere fly! Med andre ord, vi skal fortsette som før! Utviklingen, som har bragt oss dit vi er i dag, skal fortsette som før.

Dette er ikke et klimainnlegg, selv om klima selvfølgelig er utrolig viktig. Jeg vil på ingen måte nedtone det. Men nå lurer jeg på hvordan det ellers kommer til å være i 2050.

Vil det være krig? Vil vi fortsette å forsøke å løse problemer ved å drepe hverandre. Vil land og folk fortsatt tjene penger på salg av våpen for at de skal kunne drepe hverandre? Vil Norge fortsette å gjøre det?

Vil forskjellene mellom rike og fattige i vårt eget land og landene imellom fortsette å øke? Vi har nå en enestående mulighet til å fjerne ekstrem fattigdom på jorda. Men da må vi ta fra de aller rikeste som allikevel har mer enn de noen gang vil kunne bruke opp. Dette kommer høyt opp på min ønskeliste for 2050!

Hvordan vil vi da ta imot de som er i nød og ber om vår hjelp? Vil vi se på dem som våre brødre og søstre, eller som fremmede som kommer for å ta vår velferd? Vil vi fortsatt stanse dem ved grensene? Eller er det kanskje vi som ber om hjelp? Og hvordan vil de andre i så fall ta imot oss?

Det er i dag flere slaver i verden enn det noen gang har vært. Vil det være slaver i verden i 2050? Eller har vi godtatt at de som syr T-skjortene våre har krav på et like godt liv som oss? Og betale tilsvarende for T-skjorta?

Og hvordan har våre medskapninger det, fuglene i lufta, fiskene i havet, plantene og dyra? Har de et livsmiljø som gjør at de kan leve? Har vi da omsider anerkjent at de har den samme rett til livsutfoldelse og gode liv som oss? Kan de ville dyra Vårherre skapte streife omkring i frihet i Guds frie natur? Og hva med husdyra våre? Vil de være til kun for våre behov, eller vil vi erkjenne deres rett til et godt liv?

Og hvordan vil det være å være 98 år i 2050? Vil noen ha tid for oss da? Har vi ei hånd å holde i når vi skal forlate denne verden? Hva vil vi tenke om LIVET? I dag kan vi fjerne fostre og tvillingfostre hvis de kommer i veien for våre planer. Hva gjør vi i 2050? Hvor mange vil vi da møte med Downs som kan korrigere livsvandringen vår og hjelpe oss å komme i kontakt med det dypeste i oss selv?

Og jeg spør meg selv, er det mulig å glede seg til å bli 98 år i 2050?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00