På denne måten forsøker fylkestinget og lokale pådrivere for trafikkøkende, ny E6 gjennom Stange, Hamar og Ringsaker å sørge for at motorveien blir brukt minst mulig og at trafikken heller går på mindre, mer usikre veier og gjennom boligområder.

Bommene på E6 vil gi stor trafikkavvisning, og uten bom på sidevegene føres trafikken vekk fra de kapasitetssterke veistrekningen og kryssene. Konsekvensene for byene vil være mer støy, flere ulykker, utrygge skoleveier og mer forurenset luft.

Miljøpartiet de Grønne har stemt mot utbyggingen av ny E6 og bompengefinansieringen av den, men vi er for bommer på sidevegene nå når ny E6 er bygget fordi det gir bedre kontroll med trafikkflyten og gjør kollektivtrafikken mer konkurransedyktig mellom byene i regionen. Bom på sidevegene vil sørge for at ny E6 blir brukt i større grad, men også bidra til å redusere den totale personbiltrafikken.

Staten har satt seg mål om nullvekst i personbiltrafikken, og nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken. I tillegg har vi mål om bedre lokalmiljø, tryggere skoleveier og mer aktiv persontransport. E6-utbygging uten bom på sidevegene bommer på samtlige av disse målene.

Har vi glemt at innbyggerne også er skolebarn, foreldre, syklister og huseiere - at vi ikke først og fremst kjører bil og krever at det skal være billigst mulig?

Derfor sier vi ja til bom, både på E6 og sidevegene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00