Historien gjentar seg. Det er ikke første gang det er avslørt gullkantede lønns- og pensjonsavtaler til ledere. Det blir heller ikke siste gang - dersom ikke systemet for inngåelse av den slags avtaler endres. Rinnan bekrefter overfor HA at han utarbeidet pensjonsavtalen sammen med styreleder. Paralellt med dette utarbeidet sikkert Rinnan satser for godtgjørelse til styremedlemmene. Her er vi ved mitt poeng: Uten å beskylde noen for korrupsjon vil de fleste sjå at denne koblingen lett kan føre til manglende objektivitet når vedtak skal fattes i forhold til ulike godtgjørelser. Mer eller mindre bevisst kan det oppstå en slags stilltiende overenskomst mellom partene om bl.a. godtgjørelse - uten at en kan beskylde noen av partene for noe galt. Derfor er også partene i en slik sak like overrasket hver gang saken blir “avslørt”, d.v.s. gjort kjent for folk flest. Noen vil med rette kalle dette historien om bukken og havresekken, og særlig politikere på venstresida er sjokkert over det som har skjedd. Samtidig er det nok av eksempler på at de samme politikerne “går i samme fella” når de sjøl sitter i viktige verv - gode avtaler til Direktøren og høye styrehonorar. Det er på tide at systemet blir endret. Dette går på tilliten løs til politikere og politikk.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00