Denne saken dreier seg ikke om en prinsippdebatt om en funksjonshemmet elev skal integreres eller ikke integreres i en klasse med funksjonsfriske elever. Det som må og skal være sakens kjerne er elevenes, lærernes, foreldrenes og fagfolks vurdering av i hvilken grad en slik integrering i sum slår positivt ut eller negativt ut når det gjelder samtlige elevers læringsutbytte, deres struktur og trivsel i skolehverdagen samt deres evne til å utvikle empati og sosial intelligens. Det er faktisk dette Sanna Sarromaa kommuniserer en mening om, men som en del bygdedyrssynsere ikke evner eller ikke er villige til å fatte. En slik karakterbrist får de bare føre opp på sine egne fordummingskonti.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00