Det er lett å sukke tungt og mumle «ikke nå igjen» når dugnadsoppgavene kommer tikkende inn. Men dugnad er samarbeid og trivsel, og jeg unner deg å oppleve det, innvandrer!

Dugnaden i helga ga meg gode, trivelige samtaler med Steinar, Øyvind og Morten kombinert med detalj-planleggingen av operasjonen vi skulle utføre. Operasjonen bestod i å stanse trafikk når løperne kryssa to punkter på trafikkert vei. Det gjaldt å gå ut i gata med gul vest og flagg, og strekke armene ut. Kul følelse av å være trafikkpoliti og å berge liv, helse og trygghetsopplevelsen til de ivrige løperne.

Jeg traff hyggelige folk, hadde mye god småprat, og gjennomførte enkle arbeidsoppgaver. I tillegg fikk jeg en sterk og god følelse av å bidra til et flott arrangement. Ottestad Idrettslag ble styrket av dette arrangementet, og selve arrangementet var i seg selv et fargerikt og livlig innslag denne høst-søndagen i bo-området vårt.

Så, innvandrer: Dette må du være med på! For din egen del, og for oss andre sin del.

Innvandrer: Du vil gjerne bli en naturlig del av nabolaget/bo-området ditt, ikke sant? I Norge betyr idrett mye. Det lokale idrettslaget er den gode arenaen for å få ungene dine inn i «normal, norsk» aktivitet, og slik få dem til å få «normal» status blant kameratene sine.

Det lokale idrettslaget er den gode arenaen for at også DU (ikke bare ungene dine), kommer i god og konstruktiv kontakt med naboer, «foreldre-kollegaer» og andre i bo-området. Overvinn at du har litt fremmed tonefall og litt rar ordbruk i språket ditt, overvinn at du er uvant med hva det dreier seg om, at du må spørre litt ekstra, og trenger litt ekstra veiledning. Det er nemlig ikke veldig vanskelig, ikke veldig tidkrevende og det har så mange positive effekter. Det er verdt det.

Og vi etniske nordmenn: Vi er vant med dugnad, og vi har gjennom generasjoner lært oss verdien av det. Men dugnad er også å få innvandrerne til å delta på dugnad. Skal vi få dem med, må vi få dem til å føle seg vel og trives med deltakelsen. Vi må snakke til dem, forklare arbeidsoppgavene, hive på litt overordna forståelse for dugnadens kort- og langsiktige mål, skape den gode følelsen av å stå skulder ved skulder i noe fint – uten at det koster skjorta.

Vi må bestrebe oss på å gjøre dette med humør, slik at de kjenner at dugnad er den gode praten, det gode samværet og den gode følelsen av å gjøre noe vettug i nærmiljøet. Dugnad er å bygge fellesskap og erobre sin plass der.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00