Og det er en ting vi kan være sikre på; de aller fleste av oss vil møte alderdommen. Den kommer enten man har vært fattig eller rik, toppidrettsutøver eller om man har levd et passivt liv.

I det gamle bondesamfunnet levde flere generasjoner på samme gård og tok vare på hverandre. I det moderne samfunnet vil mange møte alderdommen aleine eller sammen med sin ektefelle. Mange eldre sliter med ensomhet. Barna bor kanskje langt vekk og er i jobb slik at de har liten mulighet for å ta seg av sine foreldre. I stedet er det de offentlige institusjonene som får ansvaret for pleie og omsorg inn mot livets slutt.

Det gjøres en stor innsats innen dagens eldreomsorg. Det er likevel grenser for hvor mye hjelp og omsorg den enkelte kan gi i en travel hverdag. Det fører til at de eldre ofte blir sittende alene, enten i sin egen stue, eller på rommet i en institusjon og stirre tomt ut i lufta. Og for å fortsette med Børli: «Plutselig kan du gripe deg i å springe barføtt i graset i hopp og kåte sprett over barndommens muntre vårbekker.» - Minnene, erfaringene og de møysommelig tillærte kunnskapene er der fortsatt, men de er det ingen som spør etter lenger. Du har mistet ditt egenverd og forsvinner litt etter litt inn i din egen innholdsløse ensomhet.

De store etterkrigskullene som etter hvert vil få behov for pleie og omsorgsplasser, vil bli en stor utfordring i fremtiden, både med hensyn til økonomi og det å ha nok «varme hender», som det heter så flott i alle festtalene. Kommunene forbereder seg på dette ved å effektivisere tjenestene og å snu opp ned på gamle og vedtatte sannheter. Vi skal bo lengre hjemme, og ved hjelp av velferdsteknologi skal vi bli mer selvhjulpne og trygge. Terskelen for å få en institusjonsplass vil bli svært høy. Man kan ikke regne med å få institusjonsplass før man er hjelpeløs og helt i livets siste fase.

Pensjonistpartiet har fått mange tilbakemeldinger på at ikke alt er 100 prosent på stell innen eldreomsorgen i Stange kommune. Tiden som brukes på hver enkelt bruker er for knapp, den enkelte bruker opplever å ha mange å forholde seg til og kvaliteten på omsorgen er varierende.

Skal man basere fremtiden på mer hjemmebasert omsorg, må denne styrkes, også faglig. Som Hamar kommune bør også Stange jobbe for at kommunens sykehjem blir sertifisert som Livsgledehjem. Det kan gjøre hverdagen mer givende både for de ansatte og de gamle.

Endelig vil vi advare mot knapphet på sjukehjemsplasser. Uansett velferdsteknologi og egenmestring, vil noen være avhengig av en sjukehjemsplass, og da skal de tildeles plass før Asbjørn Øyhovden kommer med sitt TV-team.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00