Jeg har av stor interesse lest de to siste oppslagene om flytting av Blæstad, og som ingeniør og leder av NITO Hedmark, føler jeg behov for å henge meg på kritikken med noen kommentarer.

NITO – som er Norges største fagforening for ingeniører og teknologer, engasjerer seg naturlig nok i saker som berører medlemmer, studenter, arbeidsplasser samt den teknologiske utviklingen i samfunnet. Som leder av NITO Hedmark og tidligere student ved Høgskolen og på Blæstad, mener jeg det vil totalt ruinere den teknologiske utdanningen som Høgskolen tilbyr - hvis den flyttes ut av vår region.

NITO ser denne utdanningen på Blæstad i et litt videre perspektiv enn kun relatert til landbruket. Landbruksrelatert utdanning og kompetanse har en tendens (av ren uvitenhet) til ofte å kun bli knyttet til landbruksrelatert næring.

Det er for så vidt greit og riktig, men vår region står ovenfor en sannsynligvis stor vekst og teknologisk utvikling fremover, og teknologisk utdannelse fra Blæstad er helt klart verdifull langt utover det tradisjonelle.

NITO er også svært bekymret for ungdommenes og studentenes interesse for realfag og teknologisk utdanning.

Hva vil en flytting av et spennende utdanningssted - kanskje med uante muligheter fremover ha av betydning for student tilstrømningen? Dette er og tidligere nevnt av studenter selv.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00