Høringsrunden for de planlagte omsorgsboligene i Hesteskoen avsluttes 21 april og Solplassen sin fremtid er avhengig av at politikerne nå faktisk setter handling foran ord og viser at de står for sin barnepolitikk.

Å bygge ned 1/3 del av Solplassen sentrallekefelt er i direkte konflikt med kommunens uttalte barnepolitikk om å sette barn og unge først, i tillegg til å bryte med rikspolitiske retningslinjer om å styrke barn og unges interesser.

Det fremgår av stortingsmeldingen at regjeringen vil håndheve de rikspolitiske retningslinjene strengere og at hensynet til barn og unge og deres behov for gode og aktivitetsfremmende utearealer skal tillegges avgjørende vekt ved avveining av ulike interesser i planleggingen.

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge punkt 5 b lyder: «I nærområder skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene er store nok og egner seg for lek og opphold, gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider og kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir mulighet for samhandling mellom barn, unge og voksne”

RPR for barn og unge Punkt 5 d lyder: «Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatningen skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barna bruker som lekeareal, eller dersom omdisponeringer av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov, ikke blir oppfylt.»

Ved en utbygging som foreslått og ytterligere beslag som følge av utbygging av gang/sykkelveg og parkering, vil arealet der barn og unge kan utfolde seg bli redusert med om lag 1/3, og vil fremstå sterkt forringet. Det finnes ikke erstatningsarealer i nærmiljøet som har samme eller tilsvarende kvaliteter og egenskaper; nært, tilgjengelig, oversiktlig og uten trafikkfarlig atkomst, og med en størrelse som tillater mange ulike aktiviteter.

I 2017 engasjerte kommunen Asplan Viak til å gjøre en fortettingsstudie. Den slår fast at Hamar har dårligere tilgang på rekreasjonsområder og nærturterreng enn de fleste norske byer og det må investeres i gater, plasser, parker og grønnstruktur som gir alle innbyggerne muligheten til rekreasjon og aktivitet i nærmiljøet sitt.

Bygge ned et lekefelt er ikke fremtidsrettet. Hamar kommune inviteres derfor heller til å fornye og ruste opp Solplassen. Med allerede påbegynt arbeid og innsats fra frivillige og kommunen selv, kan Solplassen bli enda bedre lekeplass for dagens og framtidas behov.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.