Saksdokumentene til den planlagte reguleringsplanen for Parkgata 31 tyder på et nært samarbeid mellom Hamar kommune og en privat velferdsaktør. Planforslaget og kommunens saksframlegg synes å være samstemte i behovet for å rive Parkgata31 for å bygge omsorgsboliger der.

Den eneste vurderingen av spørsmålet om rivning i kommunens saksframlegg er på side 9. Her heter det: «Det vil alltid være ulike oppfatninger om vern og verneverdier».

Deretter settes vern opp som hindring for utvikling. Dette siste er en gammelmodig og lite framtidsrettet holdning. For å hindre vilkårlighet og «ulike oppfatninger» i kommunens bevaringspolitikk vedtok politikerne «Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Byens kulturlandskap» i 2011.

Det ser ut som om verken kommunens administrasjon eller forslaget til detaljreguleringsplan tar kommunens eget planverk på alvor. Dette er brudd på god forvaltningsskikk. Varsel om oppstart av reguleringsplan», datert 18.09.2017, redegjør ikke for et eventuelt behov for konsekvensutredning. Dette kan være en saksbehandlingsfeil fra kommunens side.

Savnet av en konsekvensutredning skjerpes fordi verken kommunen eller detaljreguleringsforslaget har ett argument mot riving av Parkgata 31. I detaljreguleringsplanen heter det på side 27: «Det vil bli en stor forbedring for kvartalet å rive eksisterende bebyggelse». Det er ingen refleksjon rundt at riving vil fjerne unik kulturarv for kommende generasjoner. Her er det ingen motforestillinger. Spørsmålet er om dette er forenelig med kravet om forsvarlig saksbehandling.

Fortidsminneforeningen henstiller til kommunen om å ikke rive en av sine mest verdifulle bygninger, et Hamarhus i Kulturminneplanens verneklasse 1. Hamarhus er en bygningstype som er byens bidrag til norsk arkitekturhistorie og har bidratt til å gi byen særpreg. Det er ikke så mange godt bevarte bygninger av denne typen igjen. Bygg heller nytt på ledige tomter i sentrum, dem er det mange av.

Alternativt bør kommunen satse på et spennende bygg som inkorporerer den gamle bygningen i det nye. Vær framtidsrettet, løft blikket, stans rivningen og bevar Hamars identitet og kulturarv.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.