Regjeringen er pliktig til å følge norsk lov og internasjonale avtaler og skadepotensialet var ikke godt nok dokumentert. Likevel sier vi bare et betinget hurra for vedtaket.

Ulv og andre rovdyr hører hjemme i norsk natur og er en viktig ressurs og en berikelse. Langt de fleste ønsker rovdyr i Norge og vi i Miljøpartiet De Grønne er opptatt av at naturen og alt liv har en verdi i seg selv, uavhengig av nytteverdien for oss mennesker. Derfor vil vi ha levedyktige og sunne stammer av ulv i Norge. Hedmark er et naturlig leveområde for arten. Vedtaket om å ikke tillate felling er derfor positivt.

Likevel roper vi bare et betinget hurra, for dersom vedtaket ikke følges opp av andre tiltak, kan det bli et skritt i feil retning. Ulvemotstanderne raser mot vedtaket og konfliktnivået økes ytterligere. Beitenæringen vil se på vedtaket som spikeren i kisten for videre drift. Derfor må vi nå ta i bruk ressurser og metoder som gjør det mulig å kombinere ivaretakelsen av rovdyrene med god og bærekraftig bruk av utmarksområdene. Det er fullt mulig å få til. Inngjerding, andre saueraser, storfe og gjeting er noen tiltak som må brukes i større grad. De som ikke kan drive videre må få hjelp til omstilling og kompensasjon.

Først når vi har fått på plass gode ordninger som sikrer utmarksnæringene også i Hedmark og når vi har levedyktige rovdyrstammer som ikke trues av ulovlig jakt, er vi i mål. Miljøvernministerens vedtak var riktig, men ingen løsning på den lange konflikten. Som stortingskandidater for Hedmark MDG vil vi arbeide for å endre rovdyrpolitikken fra å være konfliktorientert til å bli løsningsorientert, vi vil ha en bærekraftig utmarksnæring i Hedmark og vi vil ha rovdyr.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00