Når vi ser på tyskernes og svenskenes holdninger til mottak av flyktninger, ligger det nok humanitære grunner bak. Men det er klart at de ser på nytten av arbeidskraft, slik nordmenn var for over et hundre år siden da de reiste (flyktet) til Amerika. Men hvordan skal vi i lille Norge ta imot 8.000 syrere i tillegg til andre flyktninger? Jo, vi tar imot disse som arbeidskraft.

Slik arbeidskraft kan vi trenge til skogplanting. Vi hører at det i tillegg til behov for tradisjonelle materialer, så rettes oppmerksomheten i større grad mot at trevirke blir drivstoff - i tillegg til at det gir stor miljøgevinst. Til skogplanting kreves ikke norskkunnskaper, og det kan utføres av både kvinner og menn og barn ned til 10 år. Behov for redskap og opplæring er ikke større enn at skoleklasser har vært med på slike oppgaver.

For landets fylkeskogmestre vil det være overkommelig å plassere 500 flyktninger i hvert fylke og vanlig skogshusvær dekker boligspørsmålet uten at vi må ha store leire. Skogplanting er stykkbetalt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00