Ulv i et valgår, behov for ny uavhengig forskning og en annen politikk? Ja. Fordi: Ulvestammen ender i tre individer, har Zimmermann på Evenstad uttalt.

Det skal eksistere innførselspapirer på 7 andre ulver.

10. juli.2015: Politikere fra Hedmarksbenken ble tilskrevet av oss i mai rundt følgende:

1.Hvordan overvåkes tilstanden med stor fare dvergbendelorm? Hvor ofte kontrolleres dette, og av hvem?

2. Hvordan eventuelt økes kapasiteten på overvåkingen, parallelt med økende ulvestamme?

3. På hvilket tidspunkt og med hvilken metode varsler Mattilsynet om økende fare for denne parasitten, er det ved bekreftet smitte og skaden allerede er inntruffet, eller ved høy sannsynlighetsberegning?

Politikere fra Hedmarksbenken som ikke svarte på ansvarsforhold, oppfølging og overvåkingsrutine av dvergbendelorm, samt det at det blir færre bier ønskes belyst var: Arbeiderpartiets Knut Storberget, AnetteTrettebergstuen og Tone Merete Sønsterud (hele Ap-gruppa), samt Høyres Gunnar A. Gundersen.

Lege og veterinær Halvard Dale Odda skrev i et leserinnlegg at DNA ikke lyver, og at analyser viste at ulven ikke kan være av finsk russisk stamme, ja det må være interessant for en stortingspolitiker å gå videre med.

Uten at de som er valgt til å forandre og forhindre dårligere livskvalitet - gjør noe, og uten at hele Hedmarksbenken svarte på henvendelser de fikk om dette, bør de ikke få en eneste stemme.

Det gis til slutt en -honnør til Trygve Slagsvold Vedum, Sp, for hans tydelighet rundt rovviltpolitikken. Alt fra politiets håndtering av ulvesaken i Elverum, at denne måtte evalueres. Dette sa Slagsvold Vedum allerede i mars 2015, og siden har Sp hatt trykket på kontinuerlig å få en annen rovviltpolitikk.

Gunn Marit Lindmoen, medlem i støtteforeningen for ny rovviltpolitikk.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00