Denne uken har regjeringen lagt frem Nasjonal transportplan for 2018-2029. Det skal investeres over tusen milliarder kroner i utallige store og små prosjekter over hele landet. Men planen handler egentlig ikke om penger og prosjekter. Det handler om å gjøre hverdagen til folk flest enklere, tryggere og mer effektiv. Om å komme seg effektivt og trygt til jobb og skole slik at hverdagslogistikken går opp. Om å kunne bosette seg der man helst vil. Og om at det skal være lett å drive bedrift. Det handler kort og godt om livskvalitet for folk og om vekst og verdiskaping i næringslivet.

I Hedmark kommer de store løftene fra første dag, med investeringer på hele 20,5 milliarder statlige kroner i jernbane til Hamar, og firefeltsvei helt til Moelv og Elverum-Løten. Alle spekulasjoner om hvorvidt ytre InterCity skal bygges eller ikke bør også være endelig avkreftet med statssekretær Tom-Christer Nilsens tydelige innlegg i HA, fredag. Ytre IC skal bygges og det er satt av nær 15 milliarder til Ytre IC på Dovrebanen i NTP.

Dette blir en samferdsels-bonanza som vårt fylke aldri har sett maken til. I tillegg skal det i perioden investeres 6,5 milliarder kr i en egen godspakke for innlandet. Det vil næringslivet nyte godt av både mens det bygges og etterpå, og det er et godt eksempel på at Høyre vil legge til rette for næringsliv i hele landet. Slik bygger vi Hedmark, slik knyttes mennesker sammen, slik skapes konkurransefordeler for norske bedrifter, og slik skaper vi en bedre transporthverdag for folk flest.

førstekandidat på Hedmark Høyres stortingsliste

leder i Stortingets transportkomité (H)

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00