Takk til Camilla M. Bjerke Jevanord for en engasjerende og viktig utfordring til oss ordførerkandidater.

Kvalitet i alle tjenester er viktig. Spesielt viktig er det når de berører barn og unge, hvor tjenesten er med på å bygge livsgrunnlaget for det enkelte barn og framtiden for samfunnet.

Jeg har personlig «fersk» erfaring med å ha barn i barnehage i Hamar. Det er nå to år siden han gikk ut av barnehagen og den gode opplæring og ivaretagelse han fikk der har vært med på å gi han grunnlag for god mestringsevne på skolen, noe jeg som forelder er meget takknemlig for.

Kvalitet i barnehagen er noe vi imidlertid ikke skal ta for gitt. Kompetanseutvikling og kvalitetsforbedring er noe vi som politikere sammen med barnehageaktørene kontinuerlig må jobbe med i form av optimal organisering, profesjonalisering av aktørene og tilstrekkelig med kompetente ansatte.

Behovet for voksentetthet kan variere i forhold til hvilke aktiviteter barna er involvert i. Mye kan oppnås gjennom bedre organisering, og ved strukturendringer i form av blant annet etablering av større enheter, slik at flere voksne kan være til stede når barna trenger det mest.

Dette er allikevel ikke nok. Frp vil følge opp strategi- og utviklingsplanen ved å redusere fra 14 til 12 barn per voksen for gruppen 0-3 år innen året og ned til ni barn per voksen innen 2019. Dette er både bra for det enkelte barn og for samfunnet.

Det er viktig for Frp at tidligere økonomiske feildisponeringer i Hamar kommune, som Hamar Frp har gått imot, ikke skal påvirke barn og unge, eldre, samt helse og omsorg.

Det er helt uakseptabelt at Hamars økonomiske situasjon skal gå utover kvaliteten i barnehagene.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00