Det har aldri blitt satset mer på kvalitet i barnehagen enn under denne regjeringen. Alle barn skal få en god start på livet. Det å være sammen med andre barn og et faglig dyktig personale bidrar til det.

Anette Trettebergstuen (Ap) ga 26. januar regjeringens barnehagepolitikk det glatte lag i Hamar Arbeiderblad. Der Trettebergstuen ser tall, ser vi innhold, der hun ser kvantitet, ser vi kvalitet.

For barn fra ressurssvake familier og familier der det ikke snakkes norsk hjemme, er det spesielt viktig med barnehager som er bevisst på språklig utvikling. Regjeringen stiller derfor krav til norsk-kompetanse hos barnehageansatte. I tillegg mener vi at barnehagene må arbeide mer med språk og språkopplæring. Gode språkferdigheter er avgjørende for barns lek og læring i barnehagen, og for hvordan de gjør det senere på skolen og i livet.

Alle som ønsker det skal kunne ha barna sine i barnehage. Vi har derfor bestemt at ingen husholdning skal måtte bruke mer enn seks prosent av inntekten på barnehage. Vi har også innført gratis kjernetid i barnehage for alle 3-5-åringer fra familier med lav inntekt.

Regjeringen lovet mer fleksibilitet i opptakene. Retten til plass for ettåringer utvides derfor til også å gjelde barn født i september og oktober. Dette innebærer at 9 600 flere ettåringer får rett til plass. Kommunene kan også velge å tilby plass allerede i august for denne nye gruppen barn.

Som et ledd i kvalitetssatsingen, foreslår vi at barnehagenes pedagogiske arbeid skal dokumenteres og vurderes. Det skal være enkelt å forstå hva som kreves i oppfølgingen av barns trivsel, utvikling og læring. Barnehagene må drive et systematisk, pedagogisk arbeid for å fange opp de barna som trenger ekstra hjelp. Tidlig innsats er viktig.

For 2016 øker vi bevilgningen til kvalitetstiltak med 130 millioner kroner. Dette er mer enn noen annen regjering. Vi har mer enn doblet innsatsen på tre år. Dette gir kvalitet og en trygg hverdag for barnehagebarna.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00