I forhold til den opprinnelige planen med dobbeltsporet i bru over Hamarbukta, fylling over Koigen og åpne skjæringer/fyllinger videre gjennom bebyggelsen til Furuberget, er dette en formidabel forbedring i vest.

Likevel har vi noen kommentarer:

For det første merker vi oss at Bane Nor legger sporet i begge alternativene på vestsiden av det gamle sporet over Åkersvika. Det gjør de åpenbart for å spare fuglereservatet mest mulig.

Men det har to ulemper for oss uten vinger: Den ene er at nysporet må krysse det gamle sporet ved Sandvika, og for øst-alternativet krysse enda en gang ute i Åkersvika. Dette medfører lengre perioder med buss for tog.

Den andre ulempen er at det i vest blir en kortere og grunnere passasje inn til Hamarbukta. Med vårt forslag i Åkersvika ville passasjen ha blitt opptil tre meter dypere og 150 meter bredere enn det Bane Nor foreslår.

Men dette ser det ut til at vi må ofre for å gi best mulige forhold for fuglene.

LES OGSÅ: Slik ser Bane Nor for seg banen i øst og vest

For det andre merker vi oss hvor mye av Åttemetersplanet som står igjen. Selv om Hamarbukta i dag allerede er fylt igjen i stor grad, markerer det gamle jernbanesporet Hamarbuktas gamle strandprofil.

Bukta var antakelig grunnlaget for den gamle byplanen med «knekken» i de langsgående gaten ved Triangel-parken. Når det gamle sporet blir fjernet, vil denne gamle strandprofilen bli mindre synlig.

Derfor foreslår vi at mer av Åttemetersplanet blir fjernet slik at den gamle stranda blir gjenskapt helt til Vangsvegens forlengelse. Fyllmassene må kunne brukes til å lage landskap rundt den nye kulverten.

Å rekonstruere den opprinnelige stranda i Hamarbukta vil vise oss mer av bukta som en gang gav byen form.

Resten av byens sentrale strandlinje er fyllinger, fra Espern, via Tjuvholmen, Åttemetersplanet og til sist Koigen.

Vårt forslag har hele tiden vært å la nysporet følge det gamle sporet på østsiden over Åkersvika. Vi har foreslått avbøtende tiltak på utsiden av det gamle sporet, som vi mener ville bli en rimelig erstatning for fuglelivet.

Men vi har forståelse for at Bane Nor vil berøre fuglereservatet minst mulig. Fordelen med det smale sundet inn til bukta er jo at det da er lett å bygge ei vakker bru over, til glede for alle som bruker strandpromenaden!

Det er bra at Bane Nor lager animasjoner slik at vi kan se terrenget mest mulig «live». Men vi synes animasjonen fra Strandgateparken er litt misvisende.

Det er litt for kraftig «vidvinkelpreg» over den slik at omgivelsen blir for fjerne. Går det an å få se det med «normalobjektiv»?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00