De økte forskjellene har bidratt til større avstand mellom velgere og folkevalgte, til fattigdom og helseproblemer og til utviklingen av parallelle samfunn. Samfunn som operer på siden av det demokratiske samfunnet og utenfor den samfunnstjenlige, hvite økonomien. Dessverre er dette en utvikling vi har sett i flere europeiske land, i kjølvannet av en stadig mer turbulent verden og i skyggen av finanskrisen.

Norge er fortsatt ett av landene i verden med minst forskjeller. Men ulikhetene øker også her: Inntektsforskjellene har blitt mye større de ti siste årene, arv betyr stadig mer og antallet barn som vokser opp i familier med lav inntekt, har hatt en betydelig vekst. Om lag 85.000 barn i Norge bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt (gjennomsnittlig inntekt lavere enn 60 prosent av medianinntekten over en treårsperiode). Barn med innvandrerbakgrunn fra Somalia, Irak og Afghanistan er sterkt overrepresentert. Rapporten «Barn, miljø og helse: Risiko og helsefremmende faktorer» som Folkehelseinstituttet ga ut for kort tid siden, dokumenterer tydelig tid siden dokumenterer tydelig at sosiale ulikheter som foreldres inntekt og utdanningsnivå manifesterer seg for barn allerede i ung alder.

Hamar har i utgangspunktet et godt utgangspunkt for å ha små sosiale forskjeller. Vi har lavere ledighet, bedre gjennomføringsgrad i videregående opplæring og høyere utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet. I følge folkehelsebarometeret har vi en befolkning med relativt god folkehelse, og vi har gode resultater på de fleste områder i skolen. Likevel har vi utfordringer med barnefattigdom i Hamar også. 700 Hamar-barn bor i lavinntektshusholdninger. Det bør vi ikke slå oss til ro med. I et ellers trangt budsjett, er jeg derfor glad for at politikerne i Hamar fant rom til en ekstra satsing på inkludering av barn i lavinntektsfamilier, en ekstra satsing på barnevernet og aktivitetstiltak til NAV-brukere. Men dette handler ikke bare om penger. Det handler like mye om at vi ser disse barna i tjenesteapparatet vårt og at vi klarer å samordne og samarbeide enda bedre på tvers av de kommunale tjenesteområdene.

Det norske velferdssamfunnet har mange kvaliteter, og vi har lykkes godt på mange områder. Det er ikke uten grunn at FN har kåret Norge til verdens beste land å bo i ni av de ti siste årene. Men når det gjelder å forhindre at sosiale ulikheter går i arv, så er vi for dårlige. Forskning viser at sosiale forskjeller dessverre reproduseres og til dels forsterkes i skolene og helsevesenet. Hamar-politikerne har viet disse utfordringene solid oppmerksomhet, blant annet gjennom å konkretisere mål i kommuneplanen om å redusere sosial ulikhet i helse og hindre frafall i videregående opplæring. Nå er det behov for å forsterke innsatsen på disse områdene.

Det er avgjørende at kommunen har systematisk kunnskap om hvordan det står til med levekårene blant kommunens innbyggere og at vi har interesse, kompetanse og engasjement om sosiale ulikheter i alle kommunale tjenesteområder. I tillegg må det satses bevisst på mange felt: Vi jobber med å utvikle et tydeligere, men også mer lyttende NAV. Kommunen skal stille opp med aktivitetstilbud og praksisplasser. Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger må bli mer arbeidsrettet gjennom raskere oppstart, mer arbeidsrettet norskopplæring og kvalifisering i bedrifter. Familieperspektiv og tidlig innsats skal prioriteres. Det boligsosiale arbeidet skal oppgraderes og satses på i et samarbeid med Husbanken. På denne måten kan kommunen utgjøre en forskjell for de gruppene som sjelden når høyest opp på dagsorden i det offentlige ordskiftet.

Det er mange som har sterke meninger om kommunens virksomhet, på godt og vondt. Det er veldig bra at det er åpne, tydelige og gjerne høylytte diskusjoner om det kommunen gjør og ikke gjør. Det styrker demokratiet. Men når det kommer til stykket, så er det viktig at vi også husker på at kommunen betyr aller mest for de som roper minst.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.