Som tidligere varaordfører og styreleder for Briskebyselskapene, har Kolstad variert bakgrunn for å vurdere forskjellen på politisk håndlag. Jeg vet ikke om Kolstads håndverk har endt opp i noen lærebok, men det er i det minste grundig omtalt i granskingsrapporten om Briskebysaken.

Les Hans Kolstads innlegg her.

Den kanskje viktigste og vanskeligste politiske utfordringen i håndteringen av jernbanesaken, er å forhindre at byen framstår splittet etter at selve saken er avgjort. Hamars befolkning er delt på midten når det gjelder synet på hvor jernbanen skal gå. Det har antakelig ikke vært en hissigere debatt i byen siden jernbanen kom i 1880. Alle utredede traseer har åpenbare styrker og ulemper. Og Hamar må leve med konsekvensene av avgjørelsen i minst hundre år framover.

Derfor er det så viktig at alle får anledning til både å sette seg inn i de ulike alternativene og uttale seg om dem. Derfor har kommunen valgt å legge alle alternativer ut på høring, også de som Jernbaneverket sa at de kom til å legge inn innsigelse mot. Rett og slett for å ivareta lokaldemokratiet. Kolstad mener kommunen skulle gjort vedtak «ideelt mye før» enn i desember. Det er et særdeles dårlig råd dersom man ønsker et best mulig beslutningsgrunnlag og en demokratisk behandling. Akkurat der er Jernbaneverket og Hamar kommune helt enig, tempoet i denne saken er på grensen til det forsvarlige.

Det er fire traseer som nå har vært på høring. Øst med stasjon ved Vikingskipet, Midt med stasjon ved Rådhuset og Vest med henholdsvis bru og kulvertløsning. Det foreligger innsigelser fra statlige organer på alle traseer. Det er ikke Hamar kommunestyre eller dårlig politisk håndverk som er utfordringen for framdrift, slik Kolstad prøver å gjøre det til. Det er at staten er uenig med seg selv.

Av de traséene som nå er utredet, var det bare Vest med bru som inngikk i det opprinnelige forslaget. Resten av traseene er et resultat av politiske prosesser og vedtak, det Kolstad betegner som «dårlig politisk håndverk». Vest med kulvert. som i dag er JBVs foretrukne løsning hadde ikke kommet på bordet uten innspill fra Hamars politikere. Et forslag som Kolstad til overmål nå heier på. I jernbanesaken representerer Kolstad en fløy i Hamar Ap som har vært mer trofast mot Jernbaneverkets standpunkter enn JBV selv. Kommunestyrets viktigste oppgave er å ivareta kommunens interesser. I dette tilfellet har det faktisk også ført til at Jernbaneverket har endret syn på hvilken trasé etaten vil gå for.

I jernbanedebatten har overraskelsene vært mange. Det var ikke mange som før utredningene trodde at Øst skulle ende som den rimeligste løsningen, at Jernbaneverket ikke primært skulle gå for bruløsning over Hamar-bukta eller at Riksantikvaren skulle sette foten ned for alle Vest-løsninger. Når statlige etater ender opp med å si nei til samtlige traseer, så sier det noe om kompleksiteten i saken, og at denne saken ikke har en fasit. Det handler om øynene som ser, og hvor en ser saken fra. Derfor har bidraget fra «vanlige folk» vært like viktig som «eksperter» når det gjelder sakens utvikling.

Valg av jernbanetrasé gjennom Hamar avgjøres sannsynligvis i Kommunaldepartementet i løpet av våren. Hamar kommune har derfor bedt departementet starte megling allerede nå. Ny Nasjonal Transportplan kommer til å innebære utbygging av indre InterCity, med utbygging TIL Hamar. Utbygging GJENNOM både Tønsberg, Fredrikstad og Hamar ligger alle i det som er definert som «ytre InterCity». Planleggingsmessig ligger Hamar fremst av de tre byene og holder tidsplanen. Hamar har en god dialog både med Jernbaneverket og sentrale politiske myndigheter. Jeg opplever JBV både som lyttende og på viktige områder også imøtekommende.

Det er likevel viktig å huske på at Hamar og JBV har ulike roller og samfunnsoppdrag. Hamar kommunestyre skal ivareta den helhetlige samfunnsutviklingen i Hamar, Jernbaneverket skal bygge en framtidsrettet jernbane. Utfordringen er å få disse hensynene til å matche. 11. november kommer Jernbaneverkets svar på høringsuttalelsene i saken. Disse svarene vil være en del av saksgrunnlaget som sendes ut og som skal behandles i kommunestyret 21. desember.

Hamar kommunestyres vedtak vil ta utgangspunkt i «beste mulige realiserbare løsning» for Hamars del. Her teller økonomi, byutvikling og jernbanetekniske løsninger tyngst. Og hva det er mulig å få sentrale politiske myndigheter med på.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.