Skolegudstjenestene nærmer seg med stormskritt. Hvert år kommer det en debatt med steile fronter. Vi mener at skolene ikke burde ta med elevene på skolegudstjenester, og heller arrangere inkluderende juleavslutninger for alle.

Først og fremst er skolegudstjenestene forkynnelse av en bestemt religion. Ifølge Den norske kirke er en gudstjeneste «det viktigste møtestedet for kristne. Den er stedet der de kristne blir synlig som menighet.» Denne definisjonen synes vi ikke passer godt for en skoleklasse.

Skolegudstjenesteordningen splitter elevene etter hva de tror på eller ikke tror på. Vi mener skolen heller burde la elevene få feire jula i fellesskap, og så kan de som vil gå i kirka gjøre det på fritida. Jula er tiden for samhold og medmenneskelighet og burde markeres i fellesskap.

Norge har aldri vært så sekulært som nå. Fem av ti unge mener at gudstjenester ikke hører hjemme i skoletiden, og for første gang svarer flere nei enn ja, til spørsmålet om de tror på Gud. Samtidig synes kun en av seks at kirkebesøk og juleevangeliet er viktig for dem i jula.

Det er gode muligheter for å gå i kirka på fritida. Derfor kan skolene heller la alle elever få avslutte halvåret sammen uten å dele inn elevene etter tro. Skolen skal være for alle, og inkludere, ikke ekskludere.

leder, nestleder og styremedlemmer Humanistisk Ungdom Glåmdal lokallag

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00