På et direkte spørsmål om vi skal ha mindre ulv i Norge enn vi har i dag, svarer AUFs leder, Mani Hussaini, at vi skal ha en «bærekraftig bestand». «Om det er mer eller mindre enn i dag, må være opp til ekspertene å bedømme.»

Nå er det slik at flere av oss etter hvert begynner å føle oss som eksperter, men det er trolig at Hussaini har forskere i tankene - og da mest sannsynlig rovdyrforskere. I så fall blir mange her i ulvesonen svært urolige. Ulveforskeres karriere er nemlig bestemt av at de har noe å forske på, og heller flere enn færre. I tillegg er det slik at dette også er miljøorganisasjonenes standpunkt. De vil at politikerne skal holde fingrene fra fatet.

Det er i det minste et noe uvanlig standpunkt, ikke minst fra en ung Ap-politiker – å definere et såpass kontroversielt spørsmål som upolitisk. Jeg frykter for at det er en bivirkning av valgkamp-inspirerte sonderinger i forhold til Miljøpartiet De Grønne.

Og da har vi ikke engang nærmet oss en forståelse av hva en «bærekraftig ulvebestand» er for noe rart, anvendt på norske forhold. Hva har for eksempel Hedmarks AUF-ere å bidra med til voksenopplæringen?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00