I «Klassekampen» kobler både en av våre fremste arbeidslivsforskere, Jon Erik Dølvik, og sjefsøkonom /LO-strateg, Stein Reegård, nødvendige fakta inn i flyktningdebatten.

«Snarveier til arbeid for 50.000 til 70.000 flyktninger kan utløse en ny omdreining i dumpingspiralen», sier Dølvik. Reegård sier at «flyktningekrisa kommer på et verst tenkelig tidspunkt for norsk økonomi». Konsekvensene sier han kan bli «lavere lønninger, tøffere arbeidsvilkår, høyere ledighet og større forskjeller». Begge påpeker at der må settes inn sterke og snarlige mottiltak som hindrer en slik utvikling.

I januar-september i år kom det over trettentusen asylsøkere til Norge, og det er en økning fra i fjor på 50 prosent. Men nå eksploderer det ved at det ut 2016 ventes femti- til sekstitusen flyktninger hit. Flesteparten av dem er unge menn som søker lykken i Europa. De flykter fra sitt medansvar for sine familier, eldre, koner og barn, for en bedre fremtid for seg. Det kan være forståelig men samtidig hardhendt egoisme.

Det er oppløftende at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på mandag 26. gikk inn i flyktningedebatten med det forslag at nå må alle politiske partier på Stortinget samles om en felles plan for å takle flyktningekrisen. Her må det vises vilje til å lytte til det vår finansminister sa på NRK mandags morgen om de snarlige tiltak som er nødvendige. Vi kommer ikke utenom at det må mer «hard lut» og realisme til på denne sektor.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00