De regionale rovviltnemder har stor lokal fagkunnskap på sitt område. De har anbefalt uttak av ca. 40 ulv i vinter for å holde bestandsnivået på vedtatt nivå. Vår lovgivende forsamling, Stortinget, vedtar nemdenes samlede tilråing som så regjeringen skal følge opp. Regionalt organiseres det for dette uttak.

Så kommer ulvetilhengerne på banen. Miljø- og klimaminister Vidar Helgesen opptrer som en politisk sprellemann for dem. Han får sin «ekspertise»- lovavdelingen i Justisdepartementet, til å forkynne at der ikke er for mye ulv. Rovviltnemdene og ikke minst Stortinget, blir plassert i den politiske skammekrok. Kontrabeskjed gis derfor fra ham om at vedtatt ulvefelling er ugyldig. Dette er direkte forakt mot distrikts-Norge og vår matproduksjon, med et lamslått Storting på sidelinja.

Statsråd Vidar Helgesen har her skapt en alvorlig politisk komedie. Han har visse likhetstrekk med Saddam Husseins «komiske Ali». Han lo vi av, men vår statsråd må tas på alvor når han ensidig løper ulvetilhengernes ærend og ser bort fra Stortingets vedtak. Får han det som han vil er det en betydelig seier for byråkratiet over et folkevalgt Storting. Det vil ikke minst sette Stortinget i et alvorlig komisk lys.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00