Hamar har status som sykkelby. Overalt finner du mennesker som bruker sykkelen som framkomstmiddel i fem-minutters byen. Spennet er stort. I sentrum er det gjerne sykling i doven fart, tilpasset en småby hvor det ikke er langt mellom noe sted. Vi glir gjennom gågata, tilsynelatende uten å ha det travelt på noen som helst måte.

Men vi har også aktive sykkelklubber som bruker de fine områdene utenfor sentrumskjernen som treningsområder. Syklingen bidrar til at folk er i bedre form og bruker kroppen. I tillegg er det miljøvennlig og vil redusere behovet for parkeringsplasser. Sykkel er et framkomstmiddel som prioriteres i Nasjonal transportplan.

Likevel har Hamar så langt ikke fått en såkalt bymiljøpakke, det vil si statlige midler til en skikkelig kollektivsatsing. Som ordfører Einar Busterud (BBL) poengterte for Stortingets transportkomité tidligere i uka, bor det i Hamar 30.000 mennesker innenfor en radius på fem kilometer. Det er et ypperlig utgangspunkt for en kompakt sykkelby.

For å få en bymiljøpakke kreves det et tydelig politisk initiativ, både lokalt og regionalt. Derfor har rundturen med transportkomiteen stor betydning. Vi støtter kravet om en bymiljøpakke, slik at det kan bygges sykkelfelt som til sammen blir en skikkelig kollektivsatsing i Hamar. Ni norske byer har fått tildelt midler for å satse på bymiljøet. Stortinget bør inkludere Hamar. Sykkelbyen Hamar fortjener det.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00