Dokumentaren er finansiert med midler fra Extrastiftelsen, og støttet av Rådet for psykisk helse. Første episode ble sett av over 450.000 seere. Alle episodene ligger nå på nett, noe som betyr at denne viktige dokumentaren har nådd – og når ut til mange. Respons fra seere viser at kvinnene vi møter i serien forteller viktige historier. Det finnes ikke én vei inn i rusavhengighet. Avhengighet kan ramme alle; kvinner, menn, unge og eldre, uavhengig av sosial status. Det mange har felles og forteller om, er hvordan de har opplevd å svikte barn, partnere arbeidskolleger og venner - og ikke minst seg selv. Det er livsviktig å få fram at det er hjelp å få. Det er viktig å vise at det går an å snakke om tabubelagte temaer. Du er ikke den eneste som sliter med avhengighet, hjelp finnes.

Det er en økning i alkoholforbruk blant kvinner. Å være rusavhengig er forbundet med skam. Å være kvinne og alkoholiker er ikke sosialt akseptert. For den som lever med avhengighet er skammen mangefasettert. Mange kjenner skammen som redsel for å avsløre seg - bli gjennomskuet. Mange opplever skam over å påføre familie, barn og venner bekymringer og manglende omsorg. Skam er også knyttet til det å ha mistet kontrollen.

Vi i Rådet for psykisk helse er opptatt av å bryte ned tabuer og få på bordet at det å leve ikke er en rett linje. De fleste møter en eller flere tøffe utfordringer gjennom livet. Vi må tørre å innrømme at vi er sårbare. Å ha noen å gripe fatt i når livet blir trått er viktig. Enda viktigere er å tørre å strekke ut den armen. Og for den som ser på at noen sliter er det viktig å tørre å ta imot.

Nå går vi inn i en tid med mye sosialt samvær med mat og drikke, men for mange også mer opplevd ensomhet og utrygghet. Det finnes mange «grunner» til å bruke alkohol og alkohol trenger ikke nødvendigvis bli et problem. Med økt forbruk i den voksne og eldre befolkningen, ser vi at varsellamper blinker. Overalt finnes mer eller mindre velmenende råd til alle som er usikre på eget eller andres alkoholforbruk.

Til deg som bruker tid og energi på å planlegge, skjule eller bagatellisere egen drikking, vil vi i Rådet for psykisk helse gi en oppfordring: Tenk deg om hvordan du ønsker å ha det med deg selv og dine nærmeste. Be om hjelp. Start gjerne hos fastlegen, snakk med en venn eller kontakt en organisasjon. Ta det første skrittet. Gi deg selv omsorgen du fortjener.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00