Fortettingsmulighetene i Hamar er i utgangspunktet store, men da kan vi ikke si nei til ethvert forslag som rammer vårt eget nabolag. En bærekraftig fortetting krever sterke faglige administrasjoner og opplyste standhaftige politikere med vilje og evne til å tenke helhetlig, langsiktig og strategisk.

I kompakte byer må en bygge høyt og tett i prioriterte områder som tåler det. Utfordringen er å sikre en fortetting som ikke forringer det eksisterende bomiljøet, men snarere tilfører det kvaliteter. Da må kommunen, og spesielt lokalpolitikerne, ta ansvar å legge strategiske planer og føringer for utviklingen.

Ja til utvikling av flyplassen.

Helelektrisk luftfart nærmer seg en realitet. De første elektriske flyene kan lande på Hamar flyplass før dobbeltsporet har kommet til byen. Elfly tilfører kortbanenettet i Norge store muligheter, og Hamar flyplass er viktig for Hamars framtid. En trenger ikke å være spåkone for å forutse at byer med kortbaneflyplass vil være ekstra attraktive fram i tid.

Elflyene er billigere i drift enn gårsdagens fossilfly og de forårsaker mindre støy. I tillegg har droneteknologien utviklet seg dramatisk slik at de for eksempel kan bli framtidas ambulanser. Potensialet for utvikling av både teknologi og arbeidsplasser i tilknytning til flyplassen er stort. Det tar 45 minutter å gå fra Stortorget til flyplassen.

Avstanden er for stor til å bygge oppunder kompakt byutvikling med boligbebyggelse, men som flyplass vil den defineres som en sentrumsnær rullebane. Det er et konkurransefortrinn vi ikke må kaste vekk nå.

Ja til matproduksjon.

Jordvern er nødvendig for egen matsikkerhet. Norge produserer under halvparten av maten vi spiser. Resten importeres og det betyr at vi ikke er selvforsynte. Det forskjell på jord og matjord. Matjord er dyrket jord med høyt moldinnhold. Det tar mange år med jordbearbeiding for å få god matjord.

På Vien gård startet de å dyrke opp på 70-tallet, og førti år etter så er dette matjord med høy kvalitet. Det er enklere for utbyggere å ta dyrka mark framfor å fortette i sentrum. Vi må tenke på kommende generasjoner, og derfor dyrke arealene ved Vien gård til morgendagens brød.

Ja til framtidas Hamar.

Kompakte byer reduserer transport- og energibehov, bevarer sammenhengende grøntområder rundt byene, og gir en levende og mangfoldig by gjennom funksjonsblanding av boliger, service og næring. Kompakt byutvikling kan imidlertid også føre til press på grønnstruktur og kulturminner innenfor bygrensene, og kan bidra til at sosiale ulikheter forsterkes, både ved at boligprisene stiger og at større grupper blir mer utsatt for støy og forurensning. Derfor må fortetting skje med kvalitet.

Vi må blant annet ta stilling til følgende: Hvor stor skal Hamar bli? Hvordan skal Hamar vokse? Hvilke bygninger i hvilke områder tåler flere etasjer? I hvilke områder skal vi erstatte eneboliger med tettere bebygde byhus/rekkehus? Hvor skal vi bevare villastrøkene? Hvordan skal vi sikre levende bygder i kommunen? Hvor mange etasjer skal vi tillate bygd tett ved Mjøsa? Det reiser seg mange spørsmål når vi skal fatte beslutninger om Hamar. Har vi en god plan kan vi slutte med «frimerkeregulering» og heller fokusere helhetlig og framtidsrettet. Dette er og blir et viktig politikkområde for Hamar Arbeiderparti.

Mer kommuneplan, se også side 20

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.